24 Οκτωβρίου, 2022

Μερικοί λένε: «Δεν εκκλησιάζομαι, αλλά πηγαίνω συχνά σε εξωκκλήσια»
 Μερικοί λένε: «Δεν εκκλησιάζομαι,

αλλά πηγαίνω συχνά σε εξωκκλήσια»

Βιβλίο «Απάνθισμα», σελ. 85-87

 

«Τέκνα του Θεού, προσεύχεσθε διά την σωτηρίαν της ψυχής σας. Υπακοή στους λόγους του Κυρίου, στην πορείαν της ζωής σας στην γη. Εάν ο Χριστιανός προσεύχεται με προσοχήν και εκτελεί αυτό το ιερό καθήκον ενώπιον του Ουρανίου Πατρός, θέλει σωθεί.

Η προσευχή αναβλύζει εκ του Παναγίου Τάφου, διότι ο Κύριος πάνω στον Σταυρό, με προσευχήν άφησε το Πνεύμα Του στον Πατέρα.

Εάν εμείς προσευχόμεθα και δεν οργιζόμεθα, εν ώρα θανάτου θα ανοίξει η Πύλη του Παραδείσου και θα εισέλθουμε. Μη σκέπτεσθε, τέκνα μου, το αύριον, μη σκέπτεσθε το παρόν, μη σκέπτεσθε το μέλλον, μην ανησυχείτε διά το τι θα συμβεί, αφήσετε τα πάντα στην φροντίδα της Ουρανίου Δυνάμεως.»

«Η προσευχή στον Εκκλησιασμό της Κυριακής είναι απαραίτητη στον κάθε Χριστιανό. Πολλές φορές μερικοί λέγουν: “Εγώ προσεύχομαι καθημερινώς, αλλά δεν πηγαίνω την Κυριακή στην Εκκλησία. Πηγαίνω συχνά σε εξωκκλήσια.”

Πολύ καλά κάνεις, Χριστιανέ, που προσεύχεσαι καθημερινώς και πηγαίνεις σε εξωκκλήσια, αλλά η ομαδική προσευχή την Κυριακή στον Οίκον του Θεού έχει μεγάλη σημασίαν διότι συνδέει την καθημερινήν προσευχήν με της Κυριακής, ενώπιον του Ουρανίου Πατρός και ο Χριστιανός παίρνει ευλογίαν.

Τι θα ωφεληθείς, άνθρωπε, όταν παραβιάζεις τις εντολές του Θεού και γίνεσαι άτακτος απέναντί Του; Όλη η προσευχή που κάνεις κάθε ημέρα, για να απολαύσεις την άνω ζωήν την φωτεινήν και γαλήνιαν, χάνεται αν δεν προσεύχεσαι την Κυριακή στην Εκκλησίαν.

Πώς, εσύ άνθρωπε, παίρνεις πρωτοβουλίαν και κατατάσσεις την προσευχήν της Κυριακής στην Εκκλησίαν, με την καθημερινήν σου προσευχήν στις εργάσιμες ημέρες, εφ΄ όσον ο Θεός ευλόγησε την Κυριακήν διά της Αναστάσεώς Του και έδωσε χαράν σε όλη την Οικουμένην;

Μην κάνετε δικές σας σκέψεις, διότι αμαρτάνετε. Δι΄ αυτό, Χριστιανοί, φροντίζετε με κάθε τρόπον να εκκλησιάζεσθε την Κυριακή. Αφήσετε τα πάντα νεκρά και αναστήσατε την σκέψιν σας στην προσευχή της Κυριακής στην Εκκλησίαν.

Φυλάξετε την αργία της Κυριακής, για να έχετε την ευλογίαν του Θεού.»