10 Μαρτίου, 2011

Σύντομος Βιογραφία του Αγίου Βαρβάρου


        Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ έζησε το 820 – 829 μ.Χ. επί της βασιλείας του Μιχαήλ Τραυλού. Ήταν μέλος πειρατικής συμμορίας Αράβων από την χώραν των Άφρων, οι οποίοι έκαναν επιδρομές στα μέρη
της Ακαρνανίας . Μετά από σκληρή μάχη στο χωριό Καραϊσκάκη Αστακού εναντίων των Ακαρνάνων  ο μόνος που διεσώθη ήταν ο Βάρβαρος. Από τότε πήρε τα βουνά του τρύφου  και ζούσε ως ληστής. Κάποια ημέρα στο όρος Νύσσα, ενώ λειτουργούσε ο ιερεύς στον Ναό του Αγίου Γεωργίου, αξιώνεται θείας αποκαλύψεως. Πιστεύει στον Χριστό και βαπτίζεται. Κείρεται μοναχός και ασκείται στην έρημο με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και κακοπάθεια. Κυνηγοί από την Πρέβεζα περιπλανώμενοι στο όρος για θηράματα συναντούν τον Βάρβαρο, τον εκλαμβάνουν ως θηρίο άγριο και τον θανατώνουν. Με ιερή συγκίνηση προ της  τελευτής του αναφωνεί: « Μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου ». Το ιερό λείψανο του ενταφιάζεται, αλλά μετά από θαύμα μεταφέρθηκε στην Ιταλία. Ο Άγιος μας είναι μυροβλύτης, θαυματουργός και ιαματικός. Η ιερά μνήμη του τιμάται στις 23 Ιουνίου.