10 Σεπτεμβρίου, 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ.κ ΚΟΣΜΑ Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν δημοτικῶν σχολείων τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


      Ἀγαπητά μου, παιδιά! Μέ τό ἄνοιγμα τοῦ σχολείου, ὅλοι σας καί ὅλες, μαθητές καί μαθήτριες, μέ χαρά καί ἐνθουσιασμό, μέ ἐνδιαφέρον γιά τή μάθησι, τρέξατε, γεμίσατε τούς σχολικούς χώρους καί περιμένετε νά ἀρχίσουν τά μαθήματά σας γιά νά μάθετε περισσότερα ἐφέτος, νά αὐξήσετε τίς γνώσεις σας.
 Σᾶς ἀγαποῦμε μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί σᾶς καμαρώνουμε. Οἱ καλοί σας γονεῖς, οἱ ἄξιοι ἐκπαιδευτικοί σας, οἱ διευθυντές, διευθύντριες, δάσκαλοι καί δασκάλες, ὁ Σύλλογος γονέων καί κηδεμόνων, ὅλοι σᾶς ἀγαποῦν. Κι ἐγώ, ὡς πνευματικός πατέρας σας, σᾶς ἀγαπάω καί εἶμαι κοντά σας, προσεύχομαι καί εὔχομαι γιά σᾶς. Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, εὔχομαι τό νέο αὐτό σχολικό ἔτος νά ἔχετε ὑγεία, δύναμι, φωτισμό, ἀγάπη γιά τά μαθήματά σας, ἀγάπη γιά τήν ἀληθινή πρόοδο. 
Εὔχομαι καί γιά τούς σοφούς ἐκπαιδευτικούς σας νά ἔχουν ὑγεία, φωτισμό καί θεία χάρι γιά νά σᾶς προσφέρουν ὅ,τι εἶναι χρήσιμο καί ὠφέλιμο γιά τήν πρόοδό σας. Θέλω ὅμως νά σᾶς παρακαλέσω πατρικά, ἐφέτος νά γνωρίσετε, νά πλησιάσετε καί ποτέ νά μήν ἀπομακρύνετε ἀπό κοντά σας Ἐκεῖνον που κυρίως καί περισσότερο ἀπό ὅλους μας, σᾶς ἀγαπᾶ, σᾶς φωτίζει καί φροντίζει πάντοτε γιά σᾶς. Νά μήν λησμονήσετε τόν Κύριο καί Θεό μας, Ἰησοῦ Χριστό. Μήν Τόν περιφρονήσετε, μήν φύγετε ἀπό κοντά Του.
 Θά τό ὁμολογήσω, ἔστω καί ἄν μερικοί δέν θέλουν νά τό δεχθοῦν ἤ δέν τό καταλαβαίνουν. Ὅποιο παιδί ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Χριστό, δέν ἔχει καλή, δημιουργική, εἰρηνική, ἐπιτυχημένη πορεία στή ζωή του. Ἀντίθετα, τά παιδιά πού ἔχουν τόν Χριστό στό νοῦ καί στήν καρδιά τους, ἀληθινά προχωροῦν ἐπιτυχημένοι στή ζωή τους, ἔχουν εἰρηνική πορεία, κατακτοῦν τήν ἀληθινή εὐτυχία. 
 Ἐφέτος, παιδιά μου, θελῆστε 
 μέ τό Χριστό κάθε μέρα νά προχωρεῖτε, 
 μέ τό Χριστό νά ζῆτε στό σχολεῖο σας, 
 μέ τό Χριστό νά ζῆτε τήν ἀληθινή προσευχή,
 μέ τό Χριστό νά μελετᾶτε,
 μέ τό Χριστό κάθε Κυριακή στήν Ἐκκλησία, 
 τόν Χριστό νά ἀκοῦτε κάθε ἑβδομάδα ἀνελλιπῶς στό Κατηχητικό σας. 
   Νά θυμᾶστε ὅτι μέ τόν Χριστό θά πετύχετε στή ζωή σας. Τό εὔχομαι μέ ὅλη μου τήν πατρική καρδιά.
Καλή σχολική χρονιά, συντροφιά μέ τόν Χριστό!


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 


†Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ