10 Σεπτεμβρίου, 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ.κ ΚΟΣΜΑ Πρὸς τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες Τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως


        Ἀγαπητά μου παιδιά, Οἱ διακοπές τοῦ καλοκαιριοῦ τελείωσαν. Ἀφήνετε ἤδη τήν ἀνέμελη ζωή καί ξαναρχίζετε τόν ἀγῶνα τῆς σπουδῆς καί τῆς προόδου. Ἀνοιχτές οἱ πύλες τῶν σχολείων σας, σᾶς περιμένουν νά τίς διέλθετε, νά καθίσετε στά εὐλογημένα θρανία σας γιά νά δεχθῆτε κι ἐφέτος τή σοφία καί τήν ἀγάπη τῶν καλῶν ἐκπαιδευτικῶν σας. Καί πάλι ἐφέτος ὡς πνευματικός σας πατέρας πού σᾶς ἀγαπάει, μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας, ἔρχομαι νά σᾶς εὐχηθῶ ὁλόψυχα. Παρ’ ὅτι δέν μπορῶ νά παρευρεθῶ αὐτή τή στιγμή σέ κάθε σχολεῖο, συμμετέχω μέ πατρικό ἐνδιαφέρον στή χαρά σας καί στούς ὁραματισμούς σας. Εὔχομαι μέ ὅλη μου τήν δύναμι, ὅλοι καί ὅλες σας, ἐφέτος, μαθητές καί μαθήτριες, νά ἔχετε ὑγεία καί φωτισμό γιά νά ἀνεβῆτε πιό ψηλά, ἀφοῦ συστηματικά μελετήσετε τά βιβλία σας, νά κατακτήσετε τήν ἐπιστήμη, νά βάλετε γερές βάσεις γιά τίς ἀνώτατες σπουδές. Ἐπιτρέψτε μου νά εὐχαριστήσω καί νά συγχαρῶ τούς ἀρίστους παιδαγωγούς σας, διευθυντές, ὑποδιευθυντές, καθηγητές καί καθηγήτριες. Νά τούς εὐχηθῶ νά ἔχουν ὑγεία καί δύναμι στό μεγάλο λειτούργημα πού διακονοῦν. Παιδιά μου, σᾶς καμαρώνουμε τώρα πού ζῆτε τή νεότητά σας. Ἡ νεότητα ἔχει δυό χαρακτηριστικά. Ἀφ’ ἑνός ἔχει ἀστείρευτες δυνάμεις μέσα της, ἀφ’ ἑτέρου βρίσκεται στό κατῶφλι τῆς ζωῆς κι ἔχει μπροστά της τόν πόθο νά ἐπιτύχῃ. Νά μή παραθεωρήσετε τίς ἀλήθειες αὐτές.Βρίσκεσθε στήν ἀρχή τῆς δημιουργίας σας, στό φεγγοβόλημα τῆς ἐπιτυχίας καί τῆς προόδου. Τώρα, σέ αὐτή τή χρυσή, δημιουργική ἡλικία θελῆστε νά ἀξιοποιήσετε τίς ἀστείρευτες δυνάμεις σας γιά τό στερέωμα τῆς ἐπιτυχίας καί τῆς ἀποκαταστάσεώς σας. Ἀναζωπυρῶστε ὅλα σας τά χαρίσματα καί τά τάλαντα, ξεκινῆστε μέ πίστι, μέ δυναμισμό καί ἀνύστακτη φροντίδα τήν ἐπιμέλεια τῆς μελέτης σας. Μήν ἀγαπήσετε τήν ἀδιαφορία, τήν ραστώνη, τήν ἀδράνεια, τήν προχειρότητα, τήν ἀναβολή, τήν ἀνευθυνότητα, τόν ὠχαδελφισμό. Ἐφέτος ἰδιαίτερα ἀξιοποιῆστε τή νεανική σας ὁρμή, τή ζωντάνια σας, τή λεβεντιά σας στή μαθητεία τοῦ σχολείου σας γιά νά πραγματώσετε μέ ἄνεσι τά ὄνειρά σας, τά ὄνειρα τῆς ἐπιτυχίας καί τῆς ἀνόδου. Κλεῖστε τά αὐτιά σας στίς σύγχρονες σειρῆνες, οἱ ὁποῖες σᾶς προσφέρουν «νέκταρ» ἀποτυχίας καί φθορᾶς. Μή βιάζεσθε νά δοκιμάσετε τά πάντα, τά ἀνεπιθύμητα καί τά ἐπιζήμια. Τώρα εἶναι καιρός σπουδῆς, ἐργασίας. Τώρα κτίζετε τό σπιτικό της μελλοντικῆς σας ἐπιτυχίας. Τό σπιτικό τῆς ἀληθινῆς ἐπιτυχίας δέν κτίζεται μέ περιφρόνησι τῆς μελέτης καί τήν ἐνστικτώδη ζωή. Κτίζεται, θά ἐπαναλάβω, μέ τήν ἀξιοποίησι τῶν ἀστείρευτων δυνάμεών σας, ἀλλά καί μέ ὁδηγό καί σύμβολο τόν αἰώνιο καί ἀλάθητο ὁδηγό τῶν νέων, τό φῶς τό ἀληθινό, τόν Κύριο καί Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό. Παιδιά μου, ἀνοῖξτε τήν καρδιά σας νά τή φωτίσῃ καί νά τήν κατευθύνῃ ὁ Χριστός. Τό ὁμολογῶ ὅτι ἡ ὁλοκλήρωσί σας θά εἶναι βεβαία. Τό εὔχομαι ὁλόψυχα. 
Καλή σχολική χρονιά.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

†Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ