15 Νοεμβρίου, 2016

Δεν είναι τίποτε.20161115-1
Όσες δυσκολίες και πειρασμούς και αν έχετε, να σκέπτεσθε ότι αυτά δεν είναι τίποτε μπροστά στις δοκιμασίες που πέρασε ο Κύριός μας ως άνθρωπος εδώ στην γη.

Γέροντας Γαβριήλ Τσάφος.