05 Μαρτίου, 2016

Εσύ τί θέλεις;20160304-3
Θέλεις ο Θεός να εισακούσει τις προσευχές σου; Να εισακούσεις, εσύ πρώτα το Θεό.


Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας