22 Οκτωβρίου, 2015

ρήματα ζωής: Δεν είναι αληθινή.20151021-2
Η κοσμική χαρά δεν είναι αληθινή χαρά· αντίθετα, κοντά στον Κύριο και οι θλίψεις φέρνουν χαρά.

Άγιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Αχρίδος