15 Οκτωβρίου, 2016

Nα περικόψουμε τις αφορμές.

Image result for αγιος μαρκος ο ασκητης
Ο νους του ανθρώπου τυφλώνεται από τα εξής τρία πάθη· της φιλαργυρίας, της κενοδοξίας και της ηδονής. Για να καταπολεμήσουμε αυτά τα πάθη, έχουμε εντολή να «μη αγαπώμεν τον κόσμον και τα εν τω κόσμω». Όχι, βέβαια, να μισήσουμε τα δημιουργήματα του Θε­ού, χωρίς σκέψη, αλλά για να περικόψουμε τις αφορμές των τριών εκείνων παθών.
Άγιος Μάρκος ο Ασκητής