10 Σεπτεμβρίου, 2014

Εγκύκλιος απο τον Σεβ. Μητροπολίτη μας Αιτωλίας και Ακαρνανίας πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες...
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
κ. ΚΟΣΜΑΣ
Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες
τῶν δημοτικῶν σχολείων
 τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


            Ἀγαπητά μου παιδιά,
           
            Σήμερα, πρώτη ἡμέρα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, τελέσαμε τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ καί προσευχηθήκαμε ὅλοι μας γιά τήν ὑγεία καί τό φωτισμό τῶν σεβαστῶν διδασκάλων σας καί τῶν γονέων σας, ἀλλά καί γιά τήν δική σας ὑγεία, τήν πρόοδο καί τό φωτισμό.
            Ὡς ἐπίσκοπος καί πνευματικός πατέρας, εἶμαι πάντοτε κοντά σας. Δέν εἶναι δυνατόν νά εἶμαι παρών σέ ὅλα τά σχολεῖα.
            Μέ τή σκέψι καί τήν προσευχή ὅμως εἶμαι κοντά σας, σᾶς χαίρομαι, σᾶς καμαρώνω καί προσεύχομαι θερμά καί αὐτή τή σχολική χρονιά νά σᾶς χαρίσῃ ὁ Κύριος φωτισμό, δύναμι, ἐπιτυχία καί πρόοδο σέ ὅλα τά μαθήματά σας.
            Εὔχομαι χωρίς δυσκολία καί ἐμπόδια νά δεχθῆτε καί νά κάνετε κτῆμα σας ὅλα ἐκεῖνα τά ὁποῖα μέ κόπο καί θυσίες θά σᾶς προσφέρουν οἱ σεβαστοί ἐκπαιδευτικοί σας.
            Προσέξατε, ὅμως, σᾶς παρακαλῶ.
            Γιά νά γίνῃ πραγματικότητα ἡ ἀληθινή πρόοδος, εἶναι ἀνάγκη νά προσέξετε μερικές προϋποθέσεις:
1.      Νά σέβεσθε, νά τιμᾶτε καί νά ὑπακοῦτε τούς διδασκάλους σας.
2.      Νά διαβάζετε μέ προθυμία, μέ προσοχή καί μέ ἐπιμέλεια τά μαθήματά σας.
3.      Νά προφυλάσσετε τούς ἑαυτούς σας ἀπό ἄσχημες συναναστροφές.
4.      Νά ἀγαπᾶτε τό Χριστό μας καί νά μήν παραλείπετε τόν ἐκκλησιασμό σας κάθε Κυριακή.
5.      Νά παρακολουθῆτε χωρίς καμία ἀπουσία τά μαθήματα τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τῆς Ἐνορίας σας.
6.      Νά ἀγαπᾶτε, νά τιμᾶτε καί νά μήν στενοχωρῆτε ποτέ τούς γονεῖς σας.
            Ἐφαρμόζοντας  ὅλα αὐτά, θά κάνετε πρᾶξι τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ μας, θά ἔχετε τήν εὐλογία Του, θά προφυλάσσεσθε ἀπό δυσκολίες καί ἐμπόδια, θά φέρετε τήν ἐπιτυχία καί τήν πρόοδο στή ζωή σας.
            Μέ πατρική ἀγάπη εὔχομαι νά ἐπιτύχετε. Καλή σχολική χρονιά.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

______________________________________________________________________

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
κ. ΚΟΣΜΑΣ
Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες
τῶν σχολείων Γυμνασίων καί Λυκείων
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Πάντοτε ὡς Πνευματικός σας Πατέρας βρίσκομαι κοντά σας καί προσεύχομαι γιά τήν πρόοδο, τήν ἐπιτυχία καί τήν ὁλοκλήρωσί σας.
Ἰδιαιτέρως ὅμως τώρα, πού σας βλέπω μέ ζωντάνια, μέ ἐνθουσιασμό καί μέ ὁλοπρόθυμη διάθεσι νά σπεύδετε στά εὐλογημένα σχολεῖα σας γιά νά παρακολουθήσετε μία νέα σειρά μαθημάτων τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, χαίρομαι γιατί ἀγαπᾶτε τήν πρόοδο, χαίρομαι γιατί σᾶς προσφέρεται ἡ δυνατότητα ἀληθινῆς σπουδῆς καί γνώσεως.
Δοξάζω τό Θεό γιατί ἔχετε ἀξίους ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι μέ πατρική καί θυσιαστική ἀγάπη εἶναι ἕτοιμοι και ἐφέτος νά δώσουν σέ ἐσᾶς ὅ,τι καλύτερο, νά κάνουν τόν κόπο καί τόν ἱδρώτα τους δική σας ἐπιστημονική ἄνοδο καί ἐπιτυχημένη ἀποκατάστασι.
Τούς συγχαίρω καί προσεύχομαι γιά τήν ὑγεία τους καί τήν πρόοδο τῶν οἰκογενειῶν τους.
Παιδιά μου, χαρεῖτε και ἐσεῖς γιά ὅλα τά δῶρα πού σᾶς προσφέρουν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας, οἱ καλοί σας γονεῖς καί οἱ παιδαγωγοί σας.
Θελῆστε ὅμως νά ἀξιοποιήσετε προσεκτικά αὐτή τή νέα σχολική χρονιά.
Μήν ἀκοῦτε ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι γιά τά λάθη τά δικά τους, μιλᾶνε καί σέ ἐσᾶς ἀπαισιόδοξα καί ἐμφανίζουν σκοτεινά σύννεφα στόν ὁρίζοντα τῆς πορείας σας.
Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ μας στή ζωή σας καί στήν ἀνοδική σας πορεία γιά τήν κατάκτησι τῆς ἐπιτυχίας, μόνο φῶς καί ἐλπίδα, μόνο αἰσιοδοξία καί χαρά θά σᾶς φέρῃ.
Ἀκοῦστε τή φωνή τοῦ Χριστοῦ μας, φέρετε τό θέλημά Του στόν καθημερινό σας ἀγώνα, μελετῆστε τά μαθήματά σας μέ ἀγάπη, μέ σύστημα, μέ συνέπεια, μάθετε νά προσεύχεσθε, νά μελετᾶτε μέ τό Χριστό μας καί μή φοβᾶσθε.
Ὁ Χριστός μας, Θεός στοργικός καί παντοδύναμος, Πατέρας πού ἀγαπᾶ τά νειάτα καί τά σκέπει, ὁδηγός ἀλάθητος καί ἄγρυπνος θά σᾶς φωτίζει, θά σᾶς καθοδηγεῖ, θά σᾶς ἐνισχύει, θά σᾶς προφυλάσσει ἀπό κακοτοπιές, θά σᾶς ἀναδεικνύει ἀταλάντευτες καί φωτισμένες προσωπικότητες, μέσα στήν ὑποκριτική καί παραπαίουσα κοινωνία μας.
Ἔτσι θά ἀξιοποιήσετε καί τήν νέα αὐτή σχολική χρονιά καί τήν ὁλοκληρωμένη καλλιέργειά σας καί τήν ἐπιτυχία σας.
Σᾶς τό εὔχομαι μέ πατρική ἀγάπη. Καλή σχολική χρονιά.Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ