21 Οκτωβρίου, 2016

Συναντήσεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στο Γραφείο του.Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, συναντήθηκε σήμερα 21 Οκτωβρίου 2016 με την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας κα Χριστίνα Σταρακά, στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.
Με ευκαιρία την πρόσφατη απόφαση αγιοκατατάξεως του Αγίου Βλασίου του εν Σκλαβαίνοις Ακαρνανίας, ο Σεβασμιώτατος προσκάλεσε σε συνάντηση την Αντιπεριφερειάρχη κα Χριστίνα Σταρακά ώστε να συζητήσουν τα περί της οργανώσεως και του συντονισμού των απαραιτήτων ενεργειών για την επισκευή του οδικού δικτύου προς τον Ιερό Ναό του Αγίου στα Σκλάβαινα.  
Κατά την συνάντηση, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ζήτησε την βοήθεια και συμβολή της Περιφερείας Δυτικῆς Ελλάδος στην προετοιμασία του οδικού δικτύου, ώστε να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εορταστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις για την μνήμη του Αγίου Βλασίου, τον Ιούλιο του 2017 στα Σκλάβαινα Παλαίρου Ακαρνανίας.
Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε την κα Αντιπεριφερειάρχη για το ενδιαφέρον και τις ευχές της για την αποκατάσταση της υγείας του, μετά την πρόσφατη δοκιμασία που τον ταλαιπώρησε, και την ενημέρωσε σχετικά με την απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να καταχωρήσει στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας τα ονόματα του αγίου Βλασίου του Ακαρνάνος και των συνασκητών του.
Η κα. Σταρακά διαβεβαίωσε τον Σεβασμιώτατο ότι θα μιλήσει με τους αρμόδιους φορείς της Περιφερείας Δυτικής Ελλάδος ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο το αίτημα του Σεβασμιωτάτου για την επισκευή του δρόμου προς το χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Βλασίου, στα Σκλάβαινα. Για το λόγο αυτό, στη συνάντηση παραβρέθηκε και η κα Καραθανάση, διευθύντρια των τεχνικών υπηρεσιών της Αντιπεριφερίας.
Επίσης, σήμερα 21 Οκτωβρίου, ο Μητροπολίτη μας κ. Κοσμάς δέχθηκε στα Γραφεία της Ι. Μητροπόλεως το Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Νικόλαο Καραπάνο, ο οποίος ευχήθηκε στον Σεβασμιώτατο για την αποκατάσταση της υγείας του, και συζήτησαν θέματα αμοιβαίας συνεργασίας.

Εκ  του  Γραφείου  Τύπου  και  Επικοινωνίας  της  Ιεράς  Μητροπόλεως


15 Οκτωβρίου, 2016

Κυριακή Δ΄ Λουκά «Σπορέως»

Image result for κυριακή του σπορέως

Ευαγγέλιο Κυριακής: Λουκ. η΄ 4-15
Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· 5 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· 6 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· 7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9  Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; 10 ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. 11 ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· 12 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 13 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ρίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 14 τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. 15 τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.
Ο Λόγος του Θεού

Αγωγός θείας χάριτος

Στην Παραβολή του σπορέως, καθώς ο γεωργός έσπερνε σπόρους στο χωράφι του, άλλοι σπόροι έπεσαν κοντά στο δρόμο του χωραφιού, καταπατήθηκαν από τους διαβάτες και τους κατέφαγαν τα πουλιά του ουρανού. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος, και αφού φύτρωσαν, ξεραθήκαν, επειδή δεν είχαν υγρασία. Άλλοι πάλι σπόροι έπεσαν σε έδαφος γεμάτο από σπόρους αγκαθιών, και όταν βλάστησαν, τους έπνιξαν τα αγκάθια τελείως. Και άλλοι σπόροι έπεσαν στην εύφορη γη και έκαναν καρπό εκατό φορές περισσότερο.
Οι μαθητές μόλις ακούσαν την παραβολή αυτή, παρακάλεσαν τον Κύριο να τους την εξηγήσει. Και ο Κύριος είπε: Ο σπόρος συμβολίζει το λόγο του Θεού.
Γιατί όμως ο Κύριος παρομοιάζει τον λόγο του με σπόρο; Διότι, όπως ο σπόρος κρύβει μέσα του πολλές μυστικές δυνάμεις και μέσα στο χώμα φέρνει ζωή, έτσι και ο λόγος του Θεού, όταν πέσει στις καρδιές μας, έχει τη δύναμη να επιτελεί μέσα μας μία εσωτερική μεταμόρφωση και να μας μεταγγίζει ζωή. Διότι ο λόγος του Θεού είναι φορτισμένος με ζωή, με θεία χάρη. Είναι αγωγός θείας χάριτος. Σε κάθε λόγο του Θεού υπάρχει χάρη αγιότητας, η οποία πέφτει σιγά-σιγά, σταγόνα-σταγόνα, στην ψυχή μας. Δημιουργεί μέσα μας μια εσωτερική μεταρσίωση. Αθόρυβη και αθέατη στην αρχή. Πολύ γρήγορα όμως αρχίζει και γίνεται φανερή. Κάθε λόγος του Χριστού καθώς εισέρχεται στην ψυχή μας, χύνει άπλετο φως στο σκοτάδι. Και σιγά-σιγά καθαρίζει κάθε ρύπο και αμαρτία. Δημιουργεί μέσα μας νέα ζωή. Νέα φρονήματα τώρα, νέοι πόθοι, νέα ενδιαφέροντα. Από αλλά ελκύεται πλέον η καρδιά μας και αλλιώς βλέπουμε και κρίνουμε τα πάντα γύρω μας. Αποκτά ανώτερη ποιότητα ο εσωτερικός μας κόσμος, και σιγά-σιγά συντελείται ο αγιασμός μας.

Καρδιές άκαρπες

Ο Κύριος στη συνέχεια ερμηνεύει τα διάφορα μέρη του χωραφιού της παραβολής. Το έδαφος κοντά στο δρόμο, λέει, συμβολίζει εκείνους τους ανθρώπους που ακούν απλώς και μόνο το λόγο, αλλά έπειτα αφήνουν τον διάβολο να έλθει μέσα τους και να αφαίρεση το θειο λόγο από τις καρδιές τους. Το πετρώδες έδαφος συμβολίζει εκείνους οι οποίοι δέχονται με χαρά και ενθουσιασμό το θειο λόγο· δεν έχουν όμως βαθιές ρίζες, και γι’ αυτό όταν έλθει καιρός πειρασμού ή διωγμού, απομακρύνονται από την πίστη. Και η γη με τα αγκάθια δηλώνει εκείνους που ακούσαν το λόγο του Θεού και αρχίζουν με κάποια προθυμία να βαδίζουν στο δρόμο της πίστεως. Πνίγονται όμως από τις αγωνιώδεις φροντίδες για να αποκτήσουν πλούτη, και από τις απολαύσεις της σαρκικής ζωής, και έτσι δεν δίνουν καρπό. Υπάρχουν όμως και οι καρδιές που μοιάζουν με γη αγαθή και εύφορη. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που με καλοπροαίρετη καρδιά ακούσαν και κατανόησαν το θείο λόγο και τον κρατούν σφικτά μέσα τους, και καρποφορούν τις αρετές δείχνοντας υπομονή στους πειρασμούς που συναντούν στην άσκηση της πνευματικής ζωής.
Από την εξήγηση αυτή της παραβολής βλέπει κανείς τρεις κατηγορίες ανθρώπων που δεν έχουν γόνιμο έδαφος στις ψυχές τους. Και οι τρεις αυτές κατηγορίες ανθρώπων κυριαρχούν ιδιαιτέρως σήμερα. Ενώ τόσο πλούσια ακούγεται στις μέρες μας στην πατρίδα μας ο λόγος του Θεού, τόσα κηρύγματα και ομιλίες και βιβλία και εκπομπές, πολλοί δεν έχουν διάθεση να τον ακούσουν. Οι περισσότεροι αδιαφορούν, πνίγονται στα προβλήματα της καθημερινότητας, έχουν άλλα ενδιαφέροντα, τι θα δείξει η τηλεόραση, τι θα γράψουν οι εφημερίδες, τι θα αγοράσουν, πώς θα διασκεδάσουν… Και δυστυχώς μεγαλώνουν πολλές γενιές στη χώρα μας ακατήχητες, αλειτούργητες, αδιάφορες. Άλλοι πάλι Χριστιανοί επαναπαύονται σ’ έναν θρησκευτικό τουρισμό. Αλλά δεν φθάνουν μόνον οι εκδρομές στα ιερά Προσκυνήματα. Εάν η καρδιά μας μείνει ακαλλιέργητη, θα χερσώσει, θα πετρώσει, θα γεμίσει αγκάθια, δεν θα καρποφορήσει.
Η μελέτη του θείου λόγου δεν είναι πάρεργο, ούτε είναι μόνο για τους θεολόγους και τους ιερείς. Είναι για όλους μας. Η Εκκλησία μας πάνω στην αγία Τράπεζα μας καλεί να γευτούμε δύο τροφές, την πνευματική τροφή του ιερού Ευαγγελίου και το Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Και κάποιος ερμηνευτής ρωτά σχετικά: Εάν θεωρείτε αμάρτημα την περιφρόνηση του Μυστηρίου της θείας Μεταλήψεως, πώς θεωρείτε μικρότερο αμάρτημα την παραμέληση του λόγου του Θεού;
Πάμε στην Εκκλησία, ακούμε το ιερό Ευαγγέλιο και κάποιο κήρυγμα. Να το ακούμε με χαρά και όχι να δυσανασχετούμε επειδή θα αργήσει η θεία Λειτουργία. Μας μιλάει ο ίδιος ο Χριστός, σπείρει στις καρδιές μας το λόγο του. «Πρόσχωμεν»! λέει ο ιερέας. Αλλά και σε άλλες πνευματικές ευκαιρίες να μετέχουμε όπου σπείρεται ο λόγος του Θεού: σε ομιλίες, σε κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής. Και στο σπίτι μας να μελετούμε καθημερινά την Καινή Διαθήκη. Να ποθούμε να ξεδιψούμε τις ψυχές μας στα δροσερά νάματα του θείου λόγου. Θα βρούμε χρόνο, εάν έχουμε διάθεση. Έτσι θα καλλιεργείται η καρδιά μας, θα παρηγορείται η ψυχή μας, θα αλλάζει η ζωή μας. Έτσι θα γεμίζουμε με ζωή και χάρη, με τη Χάρη του Θεού.
Περιοδικό “Ο Σωτήρ”

Nα περικόψουμε τις αφορμές.

Image result for αγιος μαρκος ο ασκητης
Ο νους του ανθρώπου τυφλώνεται από τα εξής τρία πάθη· της φιλαργυρίας, της κενοδοξίας και της ηδονής. Για να καταπολεμήσουμε αυτά τα πάθη, έχουμε εντολή να «μη αγαπώμεν τον κόσμον και τα εν τω κόσμω». Όχι, βέβαια, να μισήσουμε τα δημιουργήματα του Θε­ού, χωρίς σκέψη, αλλά για να περικόψουμε τις αφορμές των τριών εκείνων παθών.
Άγιος Μάρκος ο Ασκητής

14 Οκτωβρίου, 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

        ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   
   ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 ======= ◊ =======

Εν Ιερά Πόλει Μεσολογγίου, τη  14η  Οκτωβρίου  2016


ΠΡΟΣ
Τον Αξιότιμο Διαχειριστή
της Ενημερωτικής Ιστοσελίδας «Xiromeronews»

Στην έγκριτη ιστοσελίδα σας φιλοξενήσατε μια «είδηση» με τίτλο: «Απίστευτο: Ιερέας δεν επιτρέπει στις γυναίκες σε κεφαλοχώρι του Ξηρομέρου να κάνουν γιόγκα!», η οποία δημοσιεύθηκε και σε άλλες ιστοσελίδες.
Ερευνώντας το γεγονός, σας πληροφορούμε ότι δεν αληθεύουν τα όσα δημοσιεύθηκαν. Ουδέποτε ο ιερέας «έριξε κεραυνούς» από τον άμβωνα του Ναού, ούτε «έχει κηρύξει ιερό πόλεμο», όπως αναφέρετε.
Για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών σας επί του θέματος της ΓΙΟΓΚΑ, θα επιθυμούσαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Η Γιόγκα δεν είναι μια απλή και αθώα μέθοδος χαλάρωσης, ούτε ένας τρόπος αποβολής του άγχους. Δεν είναι μέθοδος σωματικής ευεξίας, ούτε ένα είδος γυμναστικής, όπως διαφημίζεται, αλλά στάδιο του ινδουιστικού διαλογισμού που συνδέεται με την αντιχριστιανική θεωρία της μετεμψύχωσης.
Όπως επισημαίνεται και σε σχετικό Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 16ης Ιουνίου 2015: «Η Γιόγκα, αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο της θρησκείας του Ινδουϊσμού, έχει ποικιλομορφία σχολών, κλάδων, εφαρμογών και τάσεων και ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «είδος γυμναστικής». Ως εκ τούτου η Γιόγκα τυγχάνει απολύτως ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας και δεν έχει καμία θέση στη ζωή των Χριστιανών».
Ο συγγραφέας Κλάους Κένεθ (πρώην γιόγκι που μεταστράφηκε και βαπτίστηκε Ορθόδοξος το 1986 στη Γενεύη), γράφει ότι «η γιόγκα παρουσιάζεται στις δυτικές κοινωνίες ως γυμναστική, με στόχο να γίνει πιο εύκολα αποδεκτή, από άτομα που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες: α) έχουν περιορισμένες γνώσεις για τις μεγάλες παγκόσμιες θρησκείες (χριστιανισμό, ινδουισμό, βουδισμό, ισλάμ), β) έχουν επιφανειακή γνώση για την δική τους πίστη, γ) είναι αδιάφοροι ή μισο-αδιάφοροι θρησκευτικά, δ) είναι άθεοι.  Αν η γιόγκα παρουσιαζόταν ευθέως, ως μέρος της ινδουιστικής ή της βουδιστικής θρησκείας, θα προκαλούσε πολλές αντιδράσεις…».
Φυσικά ο καθένας μπορεί να ακολουθεί το δρόμο που επιλέγει ο ίδιος. Και αυτό ισχύει για όλους όπως και για τον κάθε ιερέα, ο οποίος στα πλαίσια της ποιμαντικής του διακονίας είναι υπεύθυνος για την κατά Χριστόν κατάρτιση, διαφώτιση, ενημέρωση και κατήχηση των μελών του ποιμνίου του. Έτσι, ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Κατούνας ενημέρωσε ως όφειλε κάποιους πιστούς της Ενορίας του, σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις και όχι από το άμβωνα, για το θέμα της Γιόγκα.
Καλό θα ήταν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να συνδεθούν με την Ενορία τους και τους Ιερείς τους για να γνωρίσουν την ορθόδοξη πνευματικότητα, καθώς και να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν την Ορθόδοξη Πίστη τους, ώστε να παραμείνουν μακριά από οτιδήποτε είναι ασυμβίβαστο και αντίθετο με την διδασκαλία και τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.

Εκ  του  Γραφείου  Τύπου  και  Επικοινωνίας
 της  Ιεράς  Μητροπόλεως

------------------------------------------------------------------------------------------------

Δελτίου Τύπου από την Ιερά Σύνοδο για την Γιόγκα.  

Αθήνησι 16ῃ Ιουνίου 2015

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

      Στο πλαίσιο του σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας, η οποία στην Ελλάδα είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη και σεβαστή, αλλά και της ποιμαντικής της ευθύνης για την αποφυγή δημιουργίας κλίματος θρησκευτικού συγκρητισμού, με αφορμή την πρόσφατη καθιέρωση από τον ΟΗΕ της 21ης Ιου-νίου ως «Παγκόσμιας  Ημέρας Γιόγκα», η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος υπενθυμίζει στο χριστεπώνυμο Πλήρωμα ότι: η «Γιόγκα» αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο της θρησκείας του Ινδουϊσμού, έχει ποικιλομορφία σχολών, κλάδων, εφαρμογών και τάσεων και ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «είδος γυμναστικής». 
       Ως εκ τούτου η «Γιόγκα» τυγχάνει απολύτως ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας και δεν έχει καμία θέση στη ζωή των Χριστιανών.

Εκ του Γραφείου Τύπου

11 Οκτωβρίου, 2016

Αγιασμός επί τη ενάρξη των Κατηχητικών σχολείων και λοιπών δραστηριοτήτων της ενορίας μας.

Με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού μας πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για την έναρξη των κατηχητικών σχολείων και των λοιπών δραστηριοτήτων της ενορίας μας.
Τον Αγιασμό τέλεσε ο  εφημέριος της ενορίας μας π. Νεκτάριος, με τον Διάκονο μας        π. Χρυσόστομο, ο οποίος μας μίλησε για τον λόγο του Θεού το Ιερό  Ευαγγέλιο που είναι το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας της ψυχής μας,  Ευχήθηκε  ο λόγος του Θεού να καρποφορήσει στις καρδιές όλων για να αποδώσει καρπούς πνευματικούς.              Στο τέλος ορίστηκε ημέρα και ώρα που θα γίνονται τα κατηχητικά αλλά και ο κύκλος μελέτης της Αγ. Γραφής.                         
  
 Ευχόμαστε καλή και ευλογημένη κατηχητική χρονιά.


Πνευματικές Δραστηριότητες...  

1. Κάθε Τετάρτη στις 5:00 το Απόγευμα γίνεται κύκλος Αγίας Γραφής Γυναικών απο τον π. Νεκτάριο.
2. Κάθε Τετάρτη στις 07:00 το βράδυ γίνεται κύκλος Αγίας Γραφής Ανδρών από τον π. Νεκτάριο.

3. Κάθε Σάββατο στις 3:30 το Απόγευμα γίνεται κατηχητικό κοριτσιών Δημοτικού,Γυμνασίου και Λυκείου και χειροτεχνία, μετά το πέρας του κατηχητικού γίνεται εκμάθηση παραδοσιακών χορών.

4. Κάθε Κυριακή στις 10:30 το πρωί γίνεται κατηχητικό αγοριών γυμνασίου και λυκείου απο τον π. Νεκτάριο, μετά το πέρας του κατηχητικού γίνεται εκμάθηση παραδοσιακών χορών.

5. Την Κυριακή 10:30 το πρωί γίνεται κατηχητικό αγοριών δημοτικού απο τον        π. Χρυσόστομο, μετά το πέρας του κατηχητικού γίνεται εκμάθηση παραδοσιακών χορών.

6. Στα πλαίσια της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως μας, θα πραγματοποιούνται ανά μήνα ομιλίες από διακεκριμένους ομιλιτάς. 

7. Θεατρικό Τμήμα των κατηχητικών μας και ποδοσφαιρική ομάδα αγοριών κατωτέρου και ανωτέρου κατηχητικού.
Σας περιμένουμε...

10 Οκτωβρίου, 2016

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης για τη ΓιόγκαΟ Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης για τη Γιόγκα

...Άλλη φορά, ενώ ο Γέροντας μιλούσε με κόσμο, τον πλησίασε ένας δάσκαλος της γιόγκα, για να πάρει την ευχή του. Ξαφνικά ο Όσιος άλλαξε· έγινε πολύ αυστηρός και έριξε στον άνθρωπο αυτόν ένα επιτιμητικό βλέμμα. Εκείνος αυτομάτως, σαν να τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, τινάχθηκε λίγα μέτρα πίσω. Κάθισε σε μια άκρη κατακόκκινος και άκουγε τον Γέροντα, ο οποίος άλλαξε κουβέντα και άρχισε να μιλάει για τον ινδουισμό και την γιόγκα. Έλεγε ότι όσοι ασχολούνται με αυτά, δίνουν δικαιώματα στον διάβολο, δέχονται δαιμονικές επιδράσεις και καταστρέφονται. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Με την γιόγκα δεν μετεωρίζεται μεν ο νους, αλλά είναι σαν να τον έχει βάλει ο διάβολος στο τραμπολίνο, και μετά τον εκσφενδονίζει». Αφού τους μίλησε για κανένα τέταρτο, σηκώθηκαν όλοι να πάρουν την ευχή του και να φύγουν. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε, χωρίς να τολμήσει να ξαναπλησιάσει τον Όσιο....

ΠΙΛΑΤΕΣ: Η ΓΙΟΓΚΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΜΙΑ ΠΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Tης  Ελένης Ανδρουλάκη.
(Από το περιοδικό "ΔΙΑΛΟΓΟΣ" (τ. 49, http://www.ppu.gr/greek/dlog_gr.htm).


- Τι είναι η μέθοδος Πιλάτες - Η ιστορία και οι στόχοι του Πιλάτες
- Το ανατολικό φιλοσοφικο-θρησκευτικό υπόβαθρο
- Κριτική θεώρηση.


1. Τι είναι η μέθοδος Πιλάτες.

Ψάχνετε για «έναν ήπιο, μοντέρνο τρόπο σωματικής άσκησης»; Για «μια εναλλακτική γυμναστική χωρίς κόπωση, ιδρώτα και τραυματισμούς»; Αναζητάτε μια «γυμναστική αντιστρές που θα εκπαιδεύσει το σώμα και το νου σας, που θα σας απαλλάξει από τους πόνους και θα σας οδηγήσει σε σωματική και πνευματική ευεξία»; «Δοκιμάστε το Πιλάτες και δεν θα το μετανιώσετε». Με αυτές και άλλες παρόμοιες παραινέσεις προσελκύονται οι υποψήφιοι πελάτες-μαθητές στα κέντρα γιόγκα, στα στούντιο εναλλακτικής άσκησης και στα γυμναστήρια που «προσφέρουν» διάφορες μορφές «ενεργειακής γυμναστικής» όπως η γιόγκα, το τάι τσι, το Gyrotonic και το Πιλάτες.
Το Πιλάτες, που έχει χαρακτηρισθεί και ως «η δίδυμη μέθοδος της γιόγκα», αυτοπροσδιορίζεται ως μια «κινησιολογική προσέγγιση ενεργειακής εκγύμνασης μέσω χαλάρωσης».[1]  Είναι μια πρακτική η οποία συνδυάζει «βασικές αρχές της γιόγκα και άλλων παραδοσιακών μεθόδων άσκησης που προέρχονται από τις ανατολικές φιλοσοφίες με τη δυναμική μεταγενέστερων δυτικών μεθόδων».[2] Η φιλοσοφία αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της μεθόδου και αυτό είναι που τη διαφοροποιεί από τα απλά προγράμματα ασκήσεων. Το Πιλάτες «δεν αποτελεί απλώς έναν τρόπο εκγύμνασης... Πρόκειται για μια φιλοσοφία που στην πράξη γίνεται τρόπος ζωής».[3] Βασική αρχή και θεωρητικό υπόβαθρο του Πιλάτες είναι ο έλεγχος του κέντρου του σώματος, δηλαδή -και σύμφωνα με τις ανατολικές φιλοσοφίες- η ζώνη της κοιλιακής χώρας η οποία και ονομάζεται "Powerhouse" («οίκος της δύναμης»)[4]. Η μέθοδος βασίζεται «στον πλήρη έλεγχο του νου πάνω στο σώμα»[5] καθώς και «στην αφύπνιση της εσωτερικής μας δύναμης».[6] Οι 500 περίπου ασκήσεις του Πιλάτες πρέπει να εκτελούνται αργά, με «εξαντλητική συγκέντρωση και ακρίβεια»[7] και με τη συμμετοχή του πνεύματος, του σώματος και της αναπνοής.[8]

2. Η ιστορία και οι στόχοι του Πιλάτες. 

Ιδρυτής του Πιλάτες υπήρξε ο Joseph Hubertus Pilates (1880-1967), Γερμανός ελληνικής καταγωγής, ο οποίος ασχολήθηκε συστηματικά με ανατολικές φιλοσοφίες, όπως γιόγκα, ζεν, τάι τσι και πολεμικές τέχνες. Ενσωματώνοντας την ανατολική προσέγγιση στην άσκηση, ανέπτυξε τη δεκαετία του 1920 τη μέθοδό του, την οποία αρχικά ονόμασε ";the art of contrology";- «η τέχνη του ελέγχου». Της έδωσε αυτό το όνομα επειδή στόχο είχε «να επιτύχει τον έλεγχο του πνεύματος πάνω στο σώμα».[9] Ο Pilates, ενστερνιζόμενος το δόγμα των ανατολικών θρησκειών, «πίστευε ότι η σωματική και πνευματική υγεία βρίσκονται σε πλήρη αλληλεξάρτηση»[10] και ως στόχο είχε «να ελέγχει το ίδιο του το σώμα, ώστε να βρει το δρόμο σε μια ευτυχισμένη ζωή».[11] Διότι, σύμφωνα πάντα με τη μεταφυσική υπόθεση, «κατακτώντας τον έλεγχο του σώματος, μέσα από το κέντρο, μπορούμε να ελέγξουμε οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας».[12] Έτσι, το σύστημα στοχεύει να πετύχει «μια δημιουργική «συγχώνευση» μυαλού και σώματος»[13], τον «πλήρη έλεγχο του νου» και τη σωστή «ευθυγράμμιση» του σώματος.
Οι ασκήσεις εκγύμνασης Πιλάτες -όπως διαβάζουμε στα ποικίλα σχετικά βιβλία, φυλλάδια και ιστοσελίδες- θεωρείται ότι οδηγούν «στην καλή σωματική και πνευματική κατάσταση, στη μυϊκή ενδυνάμωση και ελαστικότητα, στη θεραπεία διαφόρων προβλημάτων, στην απόκτηση ελέγχου του σώματος, της αναπνοής και του πνεύματος, σε ψυχοσωματική αρμονία, ισορροπία και αυτογνωσία, στην ενεργοποίηση σώματος και πνεύματος, στην αναζωογόνηση του νου και την ανύψωση του πνεύματος». Η μέθοδος απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα τη δεκαετία του 1990 ενώ στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε το 1992.

3. Το ανατολικό φιλοσοφικο-θρησκευτικό υπόβαθρο.

Η διδασκαλία της μεθόδου -μας πληροφορεί διαφημιστικό φυλλάδιο του μεγαλύτερου ίσως, και παλαιότερου στούντιο Πιλάτες των Αθηνών- γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή στην αυθεντικότητά της και μέγιστη σημασία στη φιλοσοφία της. Η ολοκληρωμένη μέθοδος αποτελείται από 500 ασκήσεις ακρίβειας με βασική αρχή τον έλεγχο και σταθερότητα του σώματος, δηλαδή το ηλιακό πλέγμα». Η κοιλιά, το υποτιθέμενο «κέντρο του σώματος» και επονομαζόμενο «Powerhouse», είναι σαφώς η βάση του όλου συστήματος Πιλάτες και αντιστοιχεί κατά την ανατολική θεώρηση στο ηλιακό πλέγμα,[14] που είναι το «τρίτο τσάκρα» ή η «κεντρική αποθήκη πράνα», σύμφωνα με τις εξωχριστιανικές αντιλήψεις. «Όλη μας η ζωή είναι κοιλιά», ισχυρίζονται κάποιοι δάσκαλοι Πιλάτες και εξηγούν πώς με το Πιλάτες ενεργοποιούνται τα μεταφυσικά ενεργειακά κέντρα. «Η μέθοδος λειτουργεί ενεργειακά βάσει συγκεκριμένων ασκήσεων που αφορούν το άνοιγμα των επτά [υποθετικών] ενεργειακών κέντρων».[15] Έτσι ακόμα και κλασικές, δυτικές ασκήσεις επενδύονται με την «ενεργειακή φιλοσοφία» της ανατολής. Να πώς καθοδηγούνται οι ασκούμενοι: «Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε αυτή την ουδέτερη στάση[16] και να τη συνοδεύσετε με όλες τις φιλοσοφικές ιδέες για τις οποίες μιλήσαμε».[17] Το «Powerhouse» είναι ύψιστης σημασίας για το Πιλάτες διότι συσχετίζεται με το κέντρο «Hara» των ανατολικών πολεμικών τεχνών[18], όπου υποτίθεται ότι συγκεντρώνονται τα διαφορετικά είδη ενέργειας στο σώμα.[19] «Κάθε άσκηση Πιλάτες ξεκινά με την ενεργοποίηση του Powerhouse και μόνο τότε ρέει η δύναμη από το κέντρο του σώματος προς όλες τις υπόλοιπες περιοχές»[20] -όπου «δύναμη» νοείται η «ενέργεια», αφού αλλού διαβάζουμε ότι με τις ασκήσεις Πιλάτες «η ενέργεια παράγεται και κατανέμεται αρμονικά»[21] και επέρχονται αλλαγές «όχι μόνο σωματικές, αλλά και πνευματικές και ενεργειακές».[22] Και σε άλλο σύγγραμμα Πιλάτες διαβάζουμε για τη «ζωτική ενέργεια της Γης [που] εισέρχεται μέσα μας από ορισμένα σημεία στις πατούσες».[23]

Εκτός από τη χρήση της κοιλιάς ως «κέντρου ενέργειας» που πήρε ο Pilates από τις ανατολικές θρησκείες, και αυτός ο τρόπος εκτέλεσης των ασκήσεων έχει δεχθεί καθοριστική επιρροή από την ανατολική φιλοσοφία. «Δεν ανεβοκατεβάζεις απλώς τα χέρια σου ...Υπάρχει μια φιλοσοφία από πίσω. Πρέπει να παρατηρείς το σώμα σου και να είσαι συγκεντρωμένος».[24] Στα δυτικά στοιχεία της εκγύμνασης ο Pilates ενσωμάτωσε «την ανατολική έμφαση στην ελεγχόμενη αναπνοή, τις ελεγχόμενες ασκήσεις και τη μεγάλη αυτοσυγκέντρωση».[25] «Κάθε κίνηση ...χρειάζεται την απόλυτη αυτοσυγκέντρωσή μας και εκτελείται άρτια μέσα από συνεχή ροή, ακρίβεια και συντονισμό με την αναπνοή και το κέντρο της δύναμης», δηλαδή με το κέντρο της «ενέργειας». Και για την είσοδο σε μια προπονητική ενότητα Πιλάτες: «παρατηρήστε την αναπνοή σας. Εισχωρήστε με όλες σας τις σκέψεις μέσα στο σώμα σας»,[26] «θα κάνουμε μερικές βαθιές αναπνοές ...θ' αδειάσετε το μυαλό σας από σκέψεις και θα συγκεντρωθείτε στο σώμα σας, στην αναπνοή, στο ρυθμό των αισθήσεών σας».[27] «Με το πνεύμα μας κατευθύνουμε το κορμί μας και κάνουμε την αναπνοή να ενώνεται μαζί του»[28]. Δεν πρόκειται δηλαδή για απλές εισπνοές και εκπνοές που συχνά χρησιμοποιούνται στη γυμναστική, αλλά για τεχνικές αναπνοής διαλογισμού. Και επειδή κατά τις ανατολικές δοξασίες θεωρείται ότι «η αναπνοή εξαγνίζει το σώμα, τόσο στη γιόγκα όσο και στο Πιλάτες οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να αναπτύξουν συνειδητή αναπνοή».[29] «Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα πρέπει να αναπνέετε συνειδητά και να συγκεντρωθείτε στο κέντρο του σώματός σας, στο δικό σας powerhouse».[30] Καμία σχέση όλων αυτών με την απλή συγκέντρωση που χρειάζεται στη γυμναστική ώστε να αποφευχθούν π.χ. τραυματισμοί. «Όπως ακριβώς συμβαίνει και στις ανατολικές τεχνικές διαλογισμού, όπως είναι η Γιόγκα, το Tai Chi, το Chi Kung, η ένωση της ύπαρξής μας μάς κάνει να ζούμε το παρόν με ηρεμία ... Γι' αυτό το Πιλάτες είδε στη βάση της εργασίας του αυτή την κατάσταση συγκέντρωσης, που το κάνει να μην είναι μια απλή γυμναστική, αλλά πιο πολύ μια μέθοδος που επιφέρει αλλαγές όχι μόνο στο κορμί, αλλά και στο πνεύμα μας».[31] Και να τονιστεί ότι όλη αυτή η συγκέντρωση στο Powerhouse -την κοιλιά- δεν είναι άγνωστη σε όσους ασκούν τη θρησκευτική πρακτική του διαλογισμού, διότι ένας τρόπος διαλογισμού είναι η αυτοσυγκέντρωση στο τσάκρα του ηλιακού πλέγματος, δηλαδή στην κοιλιά. Επιπλέον, συχνά οι ασκήσεις πρέπει να εκτελούνται αργά, επειδή έτσι προετοιμάζεται ο ασκούμενος για το διαλογισμό, αλλά και επειδή «το σύστημα αφήνει στο σώμα χρόνο να αυτοθεραπευτεί»[32], κάτι το οποίο αποτελεί καίρια μεταφυσική υπόθεση της ανατολικής φιλοσοφίας. Η εκτέλεση των κινήσεων πρέπει πάντοτε να γίνεται με μεγάλη ακρίβεια, διότι «μόνον όταν οι ασκήσεις εκτελούνται με ακρίβεια, αρχίζει το πνεύμα να αντανακλάται στο σώμα και να ενώνεται μαζί του».[33]

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι οι ασκούμενοι καθοδηγούνται να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, καθώς και νοερές απεικονίσεις. «Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια ενωμένα και κλείστε τα μάτια σας ... Φανταστείτε ότι μπροστά από το κέντρο του σώματός σας υπάρχει ένας στόχος».[34] «Με εικόνες και οραματισμούς βοηθάμε στο να είμαστε ένα όλον ? σώμα και πνεύμα ενωμένα μας δίνουν μια αίσθηση ελέγχου και κυριαρχίας στις ενέργειες και τις στάσεις που εκτελούμε». «Χαλαρώνουμε ... οραματιζόμαστε τη σπονδυλική μας στήλη»[35] και εν ολίγοις καλούνται οι γυμναζόμενοι να εφαρμόζουν νοερές απεικονίσεις διαλογιστικού τύπου προκειμένου να εκτελέσουν -όπως τους λένε- τις ασκήσεις σωστά.[36] Μάλιστα δεν λείπουν από κάποια βιβλία Πιλάτες εικόνες με διαλογιζόμενους, το Βούδα κτλ.

Αυτό που πρέπει επίσης να διακρίνουμε είναι η πίστη στην κυριαρχία του ανθρώπινου νου ως δήθεν παντοδύναμου, κάτι το οποίο αποτελεί άλλο ένα χαρακτηριστικό των ανατολικών-εγωκεντρικών συστημάτων. Ο Πιλάτες πίστευε στη δύναμη της θετικής σκέψης, εξ ου και η ρήση του «το μυαλό είναι εκείνο που χτίζει το σώμα» και η όλη προσπάθεια της μεθόδου του για την απόκτηση του πλήρους ελέγχου του μυαλού.

4. Κριτική θεώρηση

Οι Χριστιανοί έχει σημασία να προσέξουν τα ακόλουθα. Οι διάφορες μορφές Πιλάτες έχουν κοινή βάση, αν και διαφέρουν ως προς το βαθμό πρόσμειξής τους με τη γιόγκα και με άλλες νεοποχίτικες πρακτικές. Τα δύο δημοφιλή υβρίδια, το Yogalates και το Yogilates -με τα οποία δεν ασχοληθήκαμε καθόλου στην παρούσα μελέτη- ενσωματώνουν τη γιόγκα στο μεγαλύτερο βαθμό, ενώ το υβρίδιο Πιλάτες με Τσι αναμιγνύει το Πιλάτες με την ταοϊστική φιλοσοφία, η οποία αποτελεί τη βάση του τάι τσι και του τσι κουνγκ. 
Όμως, ακόμα και μορφές Πιλάτες που ενσωματώνουν τα λιγότερα στοιχεία γιόγκα στηρίζονται σε μια φιλοσοφία εντελώς ασυμβίβαστη με τη Χριστιανική Αλήθεια. Ο Pilates δημιούργησε τη μέθοδό του επηρεασμένος από τη γιόγκα και τον διαλογισμό. Οι τεχνικές αναπνοής, οραματισμού κτλ μας πηγαίνουν σε χώρους όχι μόνο εξωχριστιανικούς, αλλά και επικίνδυνους. Η αποδοχή εννοιών, όρων και πρακτικών των ανατολικών θρησκειών, όπως προϋποθέτει η μέθοδος, έρχεται σε σύγκρουση με το Χριστιανισμό. Η συμμετοχή, δηλαδή, στις φιλοσοφίες της γιόγκα ή του τάι τσι είναι συμμετοχή σε μη-χριστιανικές θρησκείες -τον Ινδουισμό και τον Ταοϊσμό αντίστοιχα- φυσικά αδόκιμη για κάθε Χριστιανό. Οι δάσκαλοι ή/και τα κέντρα που πουλούν Πιλάτες συχνά προωθούν και άλλες επικίνδυνες νεοποχίτικες ιδέες και πρακτικές, τις οποίες μεταδίδουν στους ανυποψίαστους ή αδαείς μαθητές τους. Πολλοί εκπαιδευτές Πιλάτες ασκούν οι ίδιοι τις θρησκευτικές πρακτικές της γιόγκα και του διαλογισμού[37], τις οποίες και επιδιώκουν να μεταδώσουν -ευθέως ή μη- στους διδασκομένους τους. «Οι ανατολικές θρησκείες γνωρίζουν τι είναι το καρατέ, η γιόγκα κτλ. Υπάρχει έντονο θρησκευτικό υπόβαθρο. Όσοι είναι βαθιά μέσα σε αυτά γνωρίζουν ότι το θρησκευτικό στοιχείο κυριαρχεί και ότι αυτά τα προγράμματα συχνά χρησιμοποιούνται ως βάση για να εξαπλωθούν αυτές οι θρησκείες στο δυτικό κόσμο»[38].


Συνοψίζοντας.

Όλη αυτή η ιδεοληψία με τις εναλλακτικές δραστηριότητες και τις «εναλλακτικές μορφές άσκησης» που οδηγεί όλο και περισσότερους ανθρώπους στη γιόγκα, το Πιλάτες, το Gyrotonic, το τάι τσι, το τσι κουνγκ, το Feldenkrais (φέλντενκραϊς), το καλανέτικς, την «ιαματική γυμναστική» και λοιπές μεθόδους «που απευθύνονται στο πνεύμα» θα έπρεπε να μας ανησυχεί. «Δεν πρόκειται για γυμναστική», βεβαιώνουν κάποιοι -λίγοι- ειλικρινείς εκπαιδευτές. «Δεν επιτρέπεται το πιλάτες σε ανθρώπους που πάσχουν από ασθένειες των οστών, σε εγκύους και παιδιά κάτω των 18», λένε οι μισοί από τους εκπαιδευτές. Οι υπόλοιποι προσπαθούν να πείσουν για το αντίθετο. Στο εξωτερικό οργανώνονται «σεμινάρια» για διδασκαλία Πιλάτες σε παιδιά κάτω των 16, ακόμα και για Πιλάτες στα σχολεία. Στη Φλόριντα της Αμερικής θα γίνει προσεχώς το «7ο Ετήσιο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο Πιλάτες», ενώ στην Ελλάδα την ίδια περίοδο το «1ο Συμπόσιο Πιλάτες». Μήπως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι γίνεται χρήση -ακόμα και- των ασκήσεων γυμναστικής, για να εισαχθούν οι άνθρωποι στα ανατολικά φιλοσοφικο-θρησκευτικά συστήματα; Μήπως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι νεοεποχίτικες θρησκευτικές φιλοσοφίες που βρίσκονται στη βάση μεθόδων όπως η γιόγκα και το Πιλάτες μπορεί να εθίσουν τους ασκούμενους σε νεοποχίτικες κατευθύνσεις; Μήπως θα πρέπει να ξυπνήσουμε;

Πηγή: περιοδ. «ΔΙΑΛΟΓΟΣ», τ. 49


Σημειώσεις

1. Από σχετικό διαφημιστικό φυλλάδιο.
2. www.therapeia.gr/pilates
3. Περιοδικό Escape, άρθρο «Με το ένα πόδι στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση», Μάρτιος 2001.
4. www.therapeia.gr/pilates
5. www.gisi.gr/aion/pilagr2.html
6. www.exercise.gr/pilates/method/index.htm
7. Josι Rodriguez, Pilates, εκδόσεις Καλοκάθη 2006, copyright ΤΑ ΝΕΑ, σελ.7.
8. ένθ. ανωτέρω, σελ. 6.
9. Uschi Moriabadi, Pilates ο πλήρης οδηγός εκμάθησης, εκδόσεις SALTO, 2006, σελ. 13.
10. www.unitedstatespilatesassociation.com/method.asp
11. Uschi Moriabadi, Pilates ο πλήρης οδηγός εκμάθησης, ένθ. ανωτ., σελ. 14.
12. www.therapeia.gr/pilates
13. http://www.artactionpilates.gr/GR/dimosieuseisIN.asp?id=3
14. www.therapeia.gr/pilates
15. Περιοδικό Escape, ένθ. ανωτέρω
16. Eννοείται: στάση σώματος απλής γυμναστικής
17. Josι Rodriguez, Pilates, ένθ. ανωτ., σελ. 42
18. Josι Rodriguez, Pilates, ένθ. ανωτ., σελ. 12
19. http://www.danceerasmia.net/kefalonia07.html
20. Uschi Moriabadi, Pilates ο πλήρης οδηγός εκμάθησης, ένθ. ανωτ., σελ.22
21. Οδηγός Σύγχρονης Θεραπευτικής, ετήσια έκδοση για τις εναλλακτικές θεραπείες, 2002-2003, σελ. 118
22. Josι Rodriguez, Pilates, ένθ. ανωτ., σελ. 38.
23. Pilates - Οι βασικές Αρχές, εγκεκριμένο από το Pilates Foundation UK, εκδόσεις Κωστόπουλος, 2007, σελ. 92.
24. http://www.artactionpilates.gr/GR/dimosieuseisIN.asp?id=3
25. http://momentum-fitness-studio.com/pilates/history.html
26. Uschi Moriabadi, Pilates ο πλήρης οδηγός εκμάθησης, ένθ. ανωτ., σελ. 37.
27. Josι Rodriguez, Pilates, ένθ. ανωτ., σελ. 42.
28. Josι Rodriguez, Pilates, ένθ. ανωτ., σελ. 21.
29. http://pilates.about.com/od/whatispilates/a/YogaPilatesConn.htm
30. Uschi Moriabadi, Pilates ο πλήρης οδηγός εκμάθησης, ένθ. ανωτ., σελ. 34.
31. Josι Rodriguez, Pilates, ένθ. ανωτ., σελ. 22.
32. www.powerpilates.com/about/unique.php
33. Uschi Moriabadi, Pilates ο πλήρης οδηγός εκμάθησης, ένθ. ανωτ., σελ. 25
34. Uschi Moriabadi, Pilates ο πλήρης οδηγός εκμάθησης, ένθ. ανωτ., σελ. 19
35. Brooke Siller, Pilates και σώμα, εκδόσεις Πατάκης, 2006, σελ. 29
36. Uschi Moriabadi, Pilates ο πλήρης οδηγός εκμάθησης, ένθ. ανωτ., σελ. 26-75
37. Περισσότερα στοιχεία για τη γιόγκα και το διαλογισμό στα τεύχη 44-45 του Διαλόγου.
38. www.crossroad.to/Q&A/HolisticHealth/pilates.htm

09 Οκτωβρίου, 2016

Η Γιόγκα και ο Διαλογισμός Είναι ασυμβίβαστα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, την προσευχή και γενικότερα με την χριστιανική ζωή

Η Γιόγκα και ο Διαλογισμός
Είναι ασυμβίβαστα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, την προσευχή και γενικότερα με την χριστιανική ζωή
  http://www.impantokratoros.gr/dat/64342DD4/[el]image1.png?636116897331908515
H γιόγκα, λέξη πού σημαίνει ένωση, είναι ένα ινδουιστικό φιλοσοφικό-θρησκευτικό σύστημα, πού έχει σαν σκοπό την ένωση με το Υπέρτατο Ον και τη συνειδητοποίηση του απολύτου Ενός1. Αυτό επιτυγχάνεται με ορισμένους τρόπους σωματικής και πνευματικής άσκησης, τους οποίους υποτίθεται πώς, αν ακολουθήσει ο μυημένος, υποτασσόμενος πλήρως σε έναν γκουρού (Ινδουιστή καθοδηγητή μοναχό, «επίγειο θεό» τους), θα ανέβει μέχρι τα ανώτατα επίπεδα τελειοποίησης. Θα απελευθερωθεί δήθεν η ψυχή από την άγνοια του εαυτού της, από τη φαντασίωση του κόσμου και τελικά από τον κύκλο των μετεμψυχώσεων.2

Αν και προσφέρεται η γιόγκα και ο διαλογισμός σε Ευρώπη και Αμερική σαν μέθοδος σωματικών ασκήσεων που παρέχουν ευεξία, χαλάρωση και γαλήνη, στην πραγματικότητα οι ασκήσεις της γιόγκα δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από τον Ινδουισμό, την απωανατολίτικη φιλοσοφία και τη διδασκαλία της μετενσάρκωσης, που είναι παντελώς ασυμβίβαστη με τον Χριστιανισμό. Η γιόγκα πράγματι είναι ένα πλήρες και οργανωμένο θρησκευτικό σύστημα πού βρίσκεται σε ριζική αντίθεση με το ευαγγελικό και σωτήριο μήνυμα του Χριστιανισμού. Κι αυτό γιατί χορηγεί αρχικά υποσυνείδητα και στη συνέχεια συνειδητά στο μυούμενο προϋποθέσεις α-χριστιανικές ή και αντι-χριστιανικές, εφόσον τον στρέφει κατευθείαν στην ασιατική θρησκευτικότητα. Η σημαντικότερη ζημιά, για το σύνολο των μαθητών της γιόγκα, είναι η εξοικείωση με την ανατολική μεταφυσική εις βάρος της χριστιανικής προσευχής και της λατρείας. Ο αυτοϋπνωτισμός μάλιστα κατά τον διαλογισμό, σε συνδυασμό με την προφορά των μάντρα (τα οποία συχνά περιέχουν ονόματα ειδωλολατρικών θεοτήτων ή έμμεση επίκλησή τους3), επιφέρει ενδεχομένως πνευματικές αλλοιώσεις και άρνηση του σωτήριου αναστάσιμου μηνύματος του Χριστού.
 
Οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ του Χριστιανισμού και των θρησκειών της Άπω Ανατολής είναι οι εξής:
- Στον Ινδουισμό, ο Χριστός δεν θεωρείται ως ο μοναδικός Θεός, αλλά τοποθετείται στην ίδια θέση με τον Ράμα, τον Κρίσνα και τον Βούδα. Μέσα από τη θεώρηση αυτή φαίνεται η πλανεμένη νοοτροπία των κινήσεων αυτών (βλ. Μητρ. Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου, "Καιρός του ποιήσαι"). Η μοναδική στην Ιστορία ενσάρκωση του Υιού του Θεού, του Κυρίου Ιησού, αντικαθίσταται στη διδασκαλία της γιόγκα από τους Αβατάρας, τις διαδοχικές δηλαδή ενσαρκώσεις του Ισβάρα στον κόσμο, τους οποίους θεωρούν ύψιστες εκδηλώσεις του Θείου και τους λατρεύουν.

- Η αναμονή "ανάστασης νεκρών" (με τα σώματά μας) και (ψυχοσωματικής) "ζωής του μέλλοντος αιώνος", όπως έχει διατυπωθεί στο Σύμβολο της Πίστεως μας, για τη γιόγκα θεωρείται απαράδεκτο. Διότι όχι μόνο αρνείται ο Ινδουισμός την ανάσταση του Ιησού Χριστού, αλλά θεωρεί το σώμα του ανθρώπου ευτελές υλικό, παροδικό και όχι μόνιμο (βλ. Γιόγκα, του Σουάμι Βιβεκανάντα, σελ.  121,168). Η ψυχή του ανθρώπου από μόνη της δεν είναι όμως ολόκληρος ο άνθρωπος, όπως δέχεται η γιόγκα. Στη δόξα του Θεού δεν μετέχει μόνο η ψυχή, αλλά και το σώμα του ανθρώπου. Γίνεται ναός του αγίου Πνεύματος. Η Ενσάρκωση, η Μεταμόρφωση του Χριστού, η Ανάσταση και η Ανάληψη Του, φανερώνουν ότι το ανθρώπινο σώμα δεν έχει κατώτερη θέση από την ψυχή στον άνθρωπο.

- Ειδικότερα η μετενσάρκωση, την οποία ασπάζεται η μεταφυσική του Ινδουισμού και Βουδισμού, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ανάσταση του Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία Του. Αν ίσχυε η μετενσάρκωση, δεν θα χρειαζόταν ούτε Θεός για να μας σώσει, ούτε ο Υιός του Θεού θα σαρκωνόταν επί της γης, ούτε θα πέθαινε επί του Σταυρού, αφού έτσι και αλλιώς θα σωζόντουσαν όλοι κάποτε μετά από πολλές ενσαρκώσεις της ψυχής τους σε διαφορετικά σώματα. Ο Χριστός όμως στον δεξιό, συσταυρούμενο πάνω στο Γολγοθά, ληστή, ανακοινώνει ότι την ίδια μέρα θα βρισκόταν μαζί Του στον παράδεισο (Λουκ. 23,23), και όχι μετά από αρκετές μετενσαρκώσεις. Ο δε απόστολος Παύλος, βροντοφωνάζει: «Οι άνθρωποι μια φορά πεθαίνουν και ύστερα έρχεται η κρίση» (Εβρ. 9,27).

- Σύμφωνα με τη διδασκαλία της γιόγκα και του διαλογισμού, ο άνθρωπος φτάνει μόνος στην αλήθεια, χωρίς τη Θεία βοήθεια ("Ανεξήγητο", έκδ. ΩΡΙΩΝ, 1992, τόμος 1ος, σελ. 80). Τα χαρίσματα του Αγ. Πνεύματος, άνευ των οποίων δεν νοείται πρόοδος στη χριστιανική ζωή, εδώ θεωρούνται αυτοκατάκτηση. Συν τω χρόνω ο γιόγκι συνειδητοποιεί ότι λατρεύει την ίδια του τη φύση αντί του θεού ή μάλλον τις απρόσωπες δυνάμεις της φύσης (Βιβεκανάντα, σελ. 74,75). Ο τέλειος γιόγκι δεν έχει ανάγκη από έναν Θεό, αφού θεός είναι ο ίδιος. ‘Είναι εις Θεός περιπατών επί της γης’. Διότι με το διαλογισμό νοιώθει ‘μόνος, παντοδύναμος, πανταχού παρών’, παντοτινά τέλειος, ‘τρισμακάριστος’ (βλ. ‘Θεοί Εσμέν, Κόσμος εν Κοσμώ’, Αρ. Σ. Παπασταύρου, εκδ. Μάκρη, 1959). Η σωτηρία όμως για τον Χριστιανισμό δεν είναι αυτοσωτηρία και αυτοθέωση, αλλά αγιασμός και κατά χάρη θέωση πού πραγματοποιείται, αποκλειστικά, ένεκα της ενανθρώπησης, των σωτήριων παθών και της ανάστασης του Θεανθρώπου Χριστού και όχι με τις δικές μας "υπερφυσικές", υποτίθεται, δυνάμεις.

- Χαρακτηριστικό της θρησκείας της γιόγκα είναι ο συγκρητιστικός οικουμενισμός. Τα δόγματα, μας λένε, οι θρησκείες και οι "θεοί" είναι διαφορετικές εκδηλώσεις ενός και μόνο Κυρίου. Η άποψη αυτή «Ένας Θεός – Πολλές Θρησκείες» είναι υβριστική για την Αγία Τριάδα (βλ. ‘Καταστροφικές Λατρείες’, έκδοση Α', Αποστολικής Διακονίας, Αθ. 1994, σελ. 29). Στον Χριστιανισμό ενώ σεβόμαστε κάθε θρησκεία, δεχόμαστε όμως ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος ενσαρκωμένος Θεός και η Εκκλησία αποτελεί το ένα σώμα Του, μέσα απ` τα αγιαστικά μυστήρια της οποίας σώζεται ο εθελοντικά προσερχόμενος πιστός.   

   - Ο Θεός για τους γιόγκι είναι το ‘γενικοποιημένο και η αφηρημένη κοσμική ολότητα’    (Γιόγκα, …….). Παρατηρούμε μια ταύτιση του Θεού με τα δημιουργήματά του, αλλά ενίοτε και την άρνηση ενός προσωπικού, υπέρτατου Θεού. Η σωτηρία στον Ινδουισμό δεν αναφέρεται στη σχέση προσώπων. Σημαίνει την διάλυση της ατομικότητας στην ενιαία θεία ουσία (βλ. «Όψεις Ινδουισμού – Βουδδισμού», επισκόπου Ανδρούσης Αναστασίου Γιαννουλάτου, εκδ. Εθν. Και Καποδ. Παν/μίου Αθηνών, 1985, σελ. 77).

- Τέλος, στα υψηλότερα στάδια του διαλογισμού, η γιόγκα είναι καθαρός αποκρυφισμός. Γιατί η γιόγκα υπόσχεται στον γιόγκι ότι μ' αυτήν μπορεί να υποτάξει τα πάντα ‘κάτω από τον έλεγχο του’, να διατάζει ‘θεούς και ψυχές’ και να υπακούουν, να εξουσιάζει κάθε τι στο σύμπαν, ακόμα και τα σώματα των συνανθρώπων του, και γενικά να τον υπακούουν σαν σκλάβοι του όλες οι δυνάμεις της φύσης (Βιβεκανάντα, σελ. 57). Όσο ανεβαίνει κάποιος τις φάσεις της γιόγκα συναντά μεταφυσικές δυνάμεις, που είναι γνωστές στον αποκρυφισμό και τη μαγεία. Οι Θιβετιανοί γιόγκι π.χ. διδάσκουν την ύπνωση, την έξοδο της ψυχής από το σώμα, την τηλεκινησία (ή τηλεκίνηση), την αιώρηση, και όλες τις τέχνες της αβύσσου.

Επομένως η γιόγκα αντί να απελευθερώνει πνευματικά φαίνεται ότι υποτάσσει, σε αρκετές περιπτώσεις, τους ασχολούμενους με αυτήν όχι στο Άγιο Πνεύμα, αλλά στα πονηρά πνεύματα. Οι ασκήσεις γιόγκα και διαλογισμού δεν είναι απλές ασκήσεις χαλάρωσης, αλλά ασκήσεις που κατευθύνουν προς άλλον Κύριο και προς οδόν απωλείας, αντί σωτηρίας! Η Αγία Γραφή δεν εναρμονίζεται με την κοσμοθεωρία της γιόγκα, ούτε οι θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές που εξασκούνται στην Άπω Ανατολή έχουν κάτι κοινό με την εκκλησιαστική ζωή. Οι χριστιανοί οφείλουμε να διάγουμε εν εγρηγόρσει και να μην επιτρέπουμε στον σύγχρονο αποκρυφισμό, όσες ελκυστικές μορφές κι αν χρησιμοποιεί, να επισκέπτεται την οικία της ψυχής μας. Ας έχουμε στο νου μας την ουσιαστική προτροπή του αποστόλου Παύλου: «Στην ελευθερία, για την οποίο ο Χριστός μας ελευθέρωσε, σταθήτε σταθεροί, και μην υποταχθείτε πάλι σε ζυγό δουλείας» (Γαλ. 5,1) (βλ. και Kurt E. Koch, «Το Αλφάβητο του Αποκρυφισμού», εκδ. Στερέωμα).  Η αγία Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ψυχοσωματικό νοσοκομείο, για να δέχεται όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους πού πάσχουν από διάφορες ασθένειες και να τους θεραπεύει με τα άγια μυστήρια (βλ. Περί των Ειδών της Μαγείας, Οσίου Νικόδημου του Αγιορείτου, έκδ. Ορθοδόξου Κυψέλης, Θεσ. 1993). Το να αφήνει κανείς ανεκμετάλλευτη μία τέτοια χρυσή ευκαιρία, που παρέχει η Χάρη του Θεού και μάλιστα δωρεάν, και να τρέχει σε παραθρησκευτικά κέντρα ή αλλότριες συναγωγές, ισοδυναμεί με πνευματική πλάνη, ζημία και ειδωλολατρία.

Σημειώσεις

1. Ο Ινδουισμός είναι απόλυτος πανθεϊστικός μονισμός. Πρεσβεύει ότι όλα είναι εκδηλώσεις του Μπράχμαν και διαπνέονται από την παγκόσμια αρχή ενέργειας και δύναμης που ζωοποιεί το Σύμπαν (πράνα), ενώ το ότι είναι διαφορετικά είναι μια ψευδαίσθηση (μάγια). Θυμηθείτε και το γνωστό δόγμα του αποκρυφισμού «Έν το πάν» («όλα είναι ένα») που χρησιμοποιεί η Θεοσοφία. (Θεωρητικοί του ινδικού εθνικισμού χαρακτηρίζουν τη Θεοσοφία ως ινδουϊστική αίρεση.) 
2. Συχνά δάσκαλοι της γιόγκα που ισχυρίζονται ότι η εξάσκησή της ταιριάζει «με όλα τα θρησκευτικά πιστεύω και ιδεώδη», και μάλιστα «ενισχύει τις προσωπικές φιλοσοφικές και θρησκευτικές επιλογές του κάθε ασκούμενου» αναφέρουν ως στόχο της τη «σταδιακή απελεύθέρωση του ανθρώπου από ψυχονοητικούς περιορισμούς, τη διεύρυνση της συνειδητότητας και την εμβάθυνση της γνώσης του εαυτού». Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι με την εξάσκηση της γιόγκα ο άνθρωπος θα πειστεί ότι όλα είναι ένα, και ότι ο ίδιος είναι μέρος του θεού («αυτογνωσία»). Έτσι θα φτάσει στο «SAMADHI» (που ορίζεται ως έκσταση - Φώτιση - Άμεση αντίληψη της «πραγματικότητας» -δηλ. βιωματική αποδοχή του δόγματος ότι στην πραγματικότητα «όλα είναι ένα» και κάθε άλλη εντύπωση είναι ψευδαίσθηση), και μετά από αυτή την υποτιθέμενη «ένωση με τον Θεό» δεν θα χρειαστεί να μετενσαρκωθεί ξανά. 
3. Υπάρχουν μάντρα που εκ πρώτης όψεως φαίνονται στον αμύητο ότι δεν έχουν τίποτα θρησκευτικό. Το πιο σημαντικό είναι το Ομ, που είναι υποτίθεται η κοσμική δόνηση μέσω της οποίας ο Ένας Μπράχμαν έγινε πολλοί (ο κόσμος και τα όντα). Σύμφωνα με τον Ινδουισμό και ο ήλιος και η ύλη γενικά εκπέμπει αυτή τη δόνηση. Μερικοί  συγκρίνουν το "Ὁμ" με τον «Λόγο του Θεού».
Το Ομ υποτίθεται ότι έχει μέσα του τρία «γκούνας» ή ιδιότητες, και γράφεται με 3 γράμματα, που το καθένα συμβολίζει μια ιδιότητα. Όμως η κάθε ιδιότητα αντιστοιχεί και σε θεό-μέρος της ινδουιστικής Τριάδας:
A= Δημιουργία = Μπράχμαν
U= Συντήρηση = Βίσνου (ο Βίσνου συμβολίζεται και από τους αβατάρα του, όπως ο Κρίσνα)
M = Μεταστοιχείωση (στην πραγματικότητα, μέσω καταστροφής) = Σίβα
Με αυτή την έννοια η προφορά του συγκεκριμένου μάντρα ισοδυναμεί με την επίκληση των "θεών"

07 Οκτωβρίου, 2016

Το εσωτερικό σκοτάδι.

Image result for αμαρτία

Οι Πατέρες μας αναφέρουν ότι η συναίσθηση της αμαρτωλότητος είναι μεγάλο δώρο του Θεού, ανώτερο και από την όραση των υψηλών θεωριών. Όταν συνειδητοποιείται το εσωτερικό μας σκοτάδι και αποκαλύπτεται η καταχθόνια και απαίσια μορφή της αμαρτίας, η οποία προκαλεί την αποστροφή, τότε και η θεία χάρη ως αντίληψη μας αξιώνει τη δική της παρηγοριά.

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Πρωτοψάλτης Απόστολος Παπαχρήστος 3 χρόνια από την κοίμησή του.


Σαν σήμερα πριν από 3 χρονια (6 Οκτωβρίου 2013) έφυγε απο κοντά μας ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης, Θεολόγος και Μουσικοδιδάσκαλος Απόστολος Παπαχρήστος. Ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης συνδεόταν ιδιαιτέρως με την Ιερά Μονή Μυρτιάς. Πολλές φορές εκόσμησε το αναλόγιο της Μονής μας ψάλλοντας κατά τις πανηγύρεις και τις ιερές ακολουθίες που τελούνταν κι επίσης συνέθεσε την ιερά ακολουθία και τον παρακλητικό κανόνα "Εις την Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μυρτιωτίσσης".
Επίσης ο μακαριστός Μαΐστωρ της Ψαλτικής Τέχνης υπήρξε διδάσκαλος πολλών εκ των φίλων και συνεργατών της Ιεράς Μονής.
Ως αντίδωρο στην μνήμη του η Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς είχε πραγματοπιοιήσει την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014, εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου, με ομιλητή τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας πανοσιολογιώτατο αρχιμ. Επιφάνιο Καραγεώργο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είχε προβληθεί και το ακόλουθο βίντεο.
Σήμερα, τριά χρόνια μετά την κοίμησή του, παραθέτουμε δύο κείμενα που μιλούν γι' αυτόν, του αρχιμ. Χριστοφόρου Μυτιλήνη και του Πρωτ. Βασιλείου Καλλιακμάνη, καθώς και την συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το έτος 1998 στον τηλεοπτικό σταθμό της

Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών "ΛΥΧΝΟΣ".
Απόστολος Παπαχρήστος, ο ευλαβέστατος ιεροψάλτης
του αρχιμ. Χριστοφόρου Μυτιλήνη,
ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών
Ο αείμνηστος πλέον Απόστολος Παπαχρήστος ήταν εκλεκτός πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής. Γνώριζε τόσο την εκκλησιαστική όσο και την ευρωπαϊκή μουσική. Έψαλε παραδοσιακά, με πίστη και ευλάβεια. Ο ευλαβέστατος αείμνηστος πατέρας του π. Ευστράτιος είχε και στα 4 παιδιά του μεταδώσει την ακρίβεια στο τυπικό, το σεμνό ύφος στις ακολουθίες, αλλά και το φιλακόλουθο.
Αμέτρητες φορές ο Απόστολος μαζί με τον κατά σάρκα αδελφό του τότε Αρχιμανδρίτη, νυν Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, περιόδευαν τα μακρινά χωριά της Μητροπόλεως, για να τελέσουν με κατάνυξη και υποδειγματική τάξη και ακρίβεια τις ιερές ακολουθίες και ιδιαιτέρως Προηγιασμένες Θ. Λειτουργίες.
Ο Σεβασμιώτατος ως υπέροχος λειτουργός και ο Απόστολος ως καλλίφωνος και ευλαβέστατος ιεροψάλτης ανέβαζαν το εκκλησίασμα.  Οποτε η Ι. Μητρόπολη με έστελνε σε Ι. Ναούς που πανηγύριζαν, αισθανόμουν μεγάλη χαρά και τιμή, όταν έβλεπα στο αναλόγιο τον Απόστολο. Πόσο χαιρόμουν τις Θ. Λειτουργίες!
Του χρωστώ ευγνωμοσύνη, διότι σε πολλές λειτουργικές απορίες μου, αλλά και στην δυσκολία κατανοήσεως της τυπικής διάταξης πρόθυμα και με καλωσύνη και υπομονή μου έδινε τις απαραίτητες εξηγήσεις.
Να τον αναπαύσει ο Θεός στην βασιλεία του και τώρα ας απολαύσει την θέα των αγγέλων και μαζί τους να ψάλλει τους αγγελικούς ύμνους.
Αιωνία του η μνήμη!

Ιεροψαλτική διακονία: Μια πολύ σοβαρή υπόθεση
του πρωτοπρ. Βασιλείου Ι. Καλλιακμάνη,
Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
(από την ιστοσελίδα pemptousia.gr)
Με αφορμή το θάνατο του Αποστόλου Παπαχρήστου, Θεολόγου και Μουσικοδιδάσκαλου, αδελφού του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, οι συνεργάτες του αείμνηστου μου ζήτησαν να γράψω ένα σύντομο κείμενο προς τιμήν του. O εκλιπών, παρότι τυφλός, αξιοποίησε άριστα τα τάλαντα πού του έδωσε ο Θεός. Διακρίθηκε ως εκπαιδευτικός, ως διδάσκαλος της εκκλησιαστικής μουσικής, ως πρωτοψάλτης, ως υμνογράφος αλλά και ως ακριβής τυπικάρης. Κοντά του μαθήτευσαν πολλά νέα παιδιά στην ψαλτική τέχνη. Κι επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από πολλούς νέους για την αυθεντική βυζαντινή μουσική, το αφιερωματικό αυτό κείμενο αναφέρεται στο «ήθος της βυζαντινής ψαλμωδίας».
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική έχει μόνο ύφος και όχι ήθος. Βέβαια το ήθος άφορα τα πρόσωπα κι όχι τα πράγματα. Αλλά εδώ γίνεται λόγος για το φορέα της εκκλησιαστικής μουσικής. Όντως είναι σημαντικό το ύφος της ιεράς ψαλμωδίας, αλλά πρωτεύοντα ρόλο στον τρόπο ψαλμώδησης των ύμνων παίζει το ήθος του ιεροψάλτη με την ευρύτερη έννοια του όρου. Το ερώτημα πού αναδύεται είναι: Ο ιεροψάλτης ψάλλει με ηδυπάθεια και αυταρέσκεια ή προσευχητικά και εν μετάνοια; Εκτελεί μουσικά μαθήματα με κοσμικό τρόπο ή με ήθος συντετριμμένης και τεταπεινωμένης καρδίας; Τον αγγίζουν αυτά πού ψάλλει ή του είναι αδιάφορα; Μήπως ισχύει αυτό πού αναφέρεται σε σχετικό ύμνο της Εκκλησίας; «Πολλάκις την υμνωδίαν εκτελών, ευρέθην την αμαρτίαν εκπληρών…»; Όσα ακολουθούν μπορούν να εμπνεύσουν τούς ιεροψάλτες μας και κυρίως τα νέα παιδιά πού κοσμούν τα αναλόγια των εκκλησιών μας.
Η εκκλησιαστική υμνογραφία διδάσκει το δόγμα και το ήθος της Εκκλησίας• ερμηνεύει αυθεντικά το μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας• μυσταγωγεί στην ορθόδοξη πίστη και την εν Αγίω Πνεύματι ζωή. Σημαντικό ρόλο στη λειτουργική ζωή δεν παίζουν μόνο οι κληρικοί αλλά και οι ιεροψάλτες, οι οποίοι διακονούν την εκκλησιαστική λατρεία. Το αναλόγιο είναι χώρος μύησης στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας• σχολείο εντρύφησης στην εκκλησιαστική ποίηση• χώρος προσευχητικής αναφοράς στον Τριαδικό Θεό. Η ψαλμωδία δεν είναι δημοτικό τραγούδι, έστω κι αν συγγενεύει με αυτό, δεν είναι φωνή άτακτη, βίαιη και εκκωφαντική, δεν είναι επίδειξη σπάνιων λαρυγγισμών μέσω μεγαφώνων. Η ιερά ψαλμωδία είναι φωνή αύρας λεπτής, προσευχή εμμελής, διδαχή σωστική και σωτήριος, μύηση στο υπέρλογο μυστήριο της πίστεως.
Οι ύμνοι έχουν θεολογικό, μυσταγωγικό, παιδαγωγικό, εκκλησιολογικό και αναγωγικό χαρακτήρα. Η Εκκλησία μέσω της υμνολογίας υπομνηματίζει, αναδεικνύει και ερμηνεύει το υπερφυές μυστήριο της θείας οικονομίας. Συνθέτει σε θεία αρμονία λόγο και μέλος. Η εμμελής ψυχαγωγία και ηδονή γεννά αγνούς και σώφρονες λογισμούς, διδάσκει ο Μ. Βασίλειος. Και συμπληρώνει: Το Άγιο Πνεύμα, βλέποντας ότι το ανθρώπινο γένος είναι «δυσάγωγον προς αρετήν και επιρρεπές προς την ηδονήν», «το εκ της μελωδίας τερπνόν τοις δόγμασιν εγκατέμιξεν», ώστε να δέχεται χωρίς αντίδραση την ωφέλεια των λόγων που θα ακούγονται γλυκόηχα και απαλά.
Το μέλος παιδαγωγεί και συμβάλλει, στη διαρκή μνήμη των θείων αληθειών με έμμεσο τρόπο: «Δια τούτο τά εναρμόνια μέλη των ψαλμών ημίν επινενόηται (επινοήθηκαν), ίνα οι παίδες την ηλικίαν, ή και όλως νεαροί το ήθος, τω μεν δοκεί μελωδώσι, τη δε αληθεία τας ψυχάς εκπαιδεύονται», επισημαίνει ο Μ. Βασίλειος.
Η ψαλμωδία αποβλέπει στη ένωση, συνάρμοση και ενότητα του λαού του Θεού μέσω της αγάπης. Συναρμονίζει το λαό του Θεού στη συμφωνία ενός χορού. Γράφει o ιερός Πατέρας: «…το μέγιστον των αγαθών, την αγάπην, η ψαλμωδία παρέχεται, οιονεί σύνδεσμόν τινα προς την συνωδίαν επινοήσασα, καί εις ενός χορού συμφωνίαν τον λαόν συναρμόζουσα» (Ομιλία εις Ψαλμούς, 1, 2, ΕΠΕ, τομ 5, σ. 14).
Για να βρουν όμως εφαρμογή οι λόγοι του Μ. Βασιλείου χρειάζεται να κατεβούμε -κληρικοί, λαός και ιεροψάλτες - από το θρόνο της ατομικότητας και του εγωισμού, και εν ταπεινώσει να «ποιήσωμεν εαυτούς στρογγύλους» σύμφωνα με τη Φιλοκαλία. Να έχουμε ήθος όπως τα γλυκόηχα γυρίσματα της βυζαντινής μουσικής, πού μοιάζουν με τούς κουμπέδες και τους στρογγυλούς θόλους των εκκλησιών μας.
Γράφει εύστοχα ο Γέρων Παΐσιος: «Και τι γλυκά γυρίσματα έχει η βυζαντινή μουσική!… άλλα λεπτά σαν το αηδόνι, άλλα σαν απαλό κυματάκι, άλλα δίνουν μια μεγαλοπρέπεια. Όλα αποδίδουν, τονίζουν τα θεία νοήματα. Όμως σπάνια να ακούσης αυτά τα όμορφα γυρίσματα. Οι περισσότεροι πού ψέλνουν τα λένε λειψά, κουτσουρεμένα, καλουπωμένα. Αφήνουν κενά, τρύπες! Και το κυριώτερο, τα λένε χωρίς τόνο. Απορώ- δεν έχουν οξείες τα βιβλία τους; … Όλα τα πάνε ίσια, λες και πέρασε οδοστρωτήρας και τα ισοπέδωσε όλα! «πα-νη-ζω, πα-νη-ζω», πανίζουν-πανίζουν το φούρνο και ψωμί δε βγάζουν! ‘Άλλοι πάλι τονίζουν όλα δυνατά, … όλα καρφωτά, και νομίζεις ότι χτυπούν καρφιά με το σκεπάρνι».

Και συνεχίζει ο Γέροντας Παΐσιος αναφερόμενος στους σύγχρονους ψάλτες: Ναι, αλήθεια ψάλλουν «ή τελείως άτονα ή σκληρά! Δεν σε ξεσηκώνουν εσωτερικά• δε σε αλλοιώνουν. Ενώ πόσο γλυκεία είναι ή καθαρή βυζαντινή μουσική! Ειρηνεύει, μαλακώνει την ψυχή. Ή σωστή ψαλμωδία είναι ξεχείλισμα της εσωτερικής πνευματικής καταστάσεως. Είναι θεία ευφροσύνη… Όταν συμμετέχει κανείς σ’ αυτό πού ψάλλει, τότε αλλοιώνεται, με την καλή έννοια, και ό ίδιος και οι άλλοι πού τον ακούνε» (Γέροντος Παΐσιου Αγιορείτου, Λόγοι Α’, Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο, σ. 254-55).
Όσα αναφέρθηκαν δεν εξαντλούν το θέμα. Απευθύνονται με ιδιαίτερη αγάπη προς τους άρχοντες των αναλογίων, για να διακρίνουν τον παραδοσιακό τρόπο ψαλμώδησης των ύμνων, πού γέννα δάκρυα μετανοίας αλλά και ευφροσύνη πνευματική, από την ηδυπάθεια και την εκκοσμίκευση.
Παράλληλα γράφονται προς τιμήν του μακαριστού Αποστόλου Παπαχρήστου, ο οποίος διακόνησε την εκκλησιαστική λατρεία με φόβο Θεού, ιεροπρέπεια, εκκλησιαστικό ήθος, συνέπεια και τάξη. Η επί σειράν ετών έκδοση της «Τυπικής Διάταξης των Ιερών Ακολουθιών», με ιδιαίτερη φροντίδα και ζήλο για την ευταξία της λατρείας, αποδεικνύει του λόγου το αληθές.
Τούς κόπους και την προσφορά του στην Εκκλησία αλλά και την αγάπη του προς το αναλόγιο ας θυμάται ο Παντεπόπτης Κύριος και ας τον αναπαύει στη χώρα των ζώντων και των δικαίων.
Συνέντευξη του μακαριστού Αποστόλου Παπαχρήστου στον θεολόγο και μουσικό Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλο στον τηλεοπτικό σταθμό ΛΥΧΝΟ.