07 Μαΐου, 2013

Από τον Σταυρό στην Ανάσταση...

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου...


Ότε κατήλθες προς τον Θάνατον...
Επιτάφιος
Η ζωή εν τάφω...
Ανάστα ο Θεός...


Δεύτε λάβετε φώς...
ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ!

ΑΛΗΘΩΣ  ΑΝΕΣΤΗ!