15 Απριλίου, 2012

Π Α Σ Χ Α 2 0 1 2 Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Π Α Σ Χ Α   2 0 1 2
Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η    Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 46)
Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 Κ Ο Σ Μ  Α Σ
Προς  το  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα
της  καθ’  ημάς  Ιεράς  Μητροπόλεως

            Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

«Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι τω προϊόντι Χριστώ
εκ του μνήματος … και συνεορτάσωμεν» (Ε’ Ωδή Αναστασίμου Κανόνος).

            Εορτάζουμε οι πανέλληνες και πάλι εφέτος την πρώτη και μεγάλη εορτή της ορθοδόξου πίστεώς μας. Εορτάζουμε την Ανάστασι του Κυρίου και Θεού, Ιησού Χριστού μας, ως ανθρώπου. Εορτάζουμε το ελληνικό μας Πάσχα με την ορθόδοξο λατρεία μας, αλλά και με τα αγνά ήθη και έθιμα της ελληνορθοδόξου παραδόσεώς μας.
            Όλοι μας θέλουμε και εφέτος να ζήσουμε αληθινά το Πάσχα, να ωφεληθούμε και να χαρούμε, να αναζωογονηθούμε πνευματικά, να φθάσουμε στην απαρχή της άλλης, «της αιωνίου βιωτής».
            Είναι αλήθεια ότι εφέτος εορτάζουμε το Πάσχα μέσα σε ένα περίεργο κλίμα αβεβαιότητος. Κάποιοι, που θέλησαν να χαρίσουν στους Έλληνες ευτυχία χωρίς Χριστό, απέτυχαν. Μας προσέφεραν μια κοινωνία αφθονίας, υπερκαταναλωτισμού, σπατάλης, ανέσεως και πλησμονής. Μας δίδαξαν την φιλαυτία, την φιλοχρηματία, την φιλόσαρκη, την φιλήδονη, την φιλόυλη ζωή, τον αισθησιασμό και την ασέβεια.  Κι αντί της ευτυχίας, της γαλήνης και της χαράς, μας βύθισαν στη στέρησι, στην ανασφάλεια, στην ανησυχία, στην αγωνία, στη σύγχυσι, το φόβο, το άγχος, την αγανάκτησι. Έτσι, θα εορτάσουμε το Πάσχα;
            «Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι τω προϊόντι Χριστώ εκ του μνήματος…και συνεορτάσωμεν».
            Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας προτρέπει να πλησιάσουμε τον Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας για να πάρουμε δύναμι από τον Αναστάντα και να εορτάσουμε αληθινά και χαρούμενα το Πάσχα.
 Ας μελετήσουμε την εικόνα της Αναστάσεως.
 Η βυζαντινή εικόνα δείχνει τον αναστημένο Χριστό να σηκώνει από το βασίλειο του Άδου με τα δυό ανοιχτά Του χέρια, έναν άνδρα, τον Αδάμ και μια γυναίκα, την Εύα, ως εκπροσώπους του ανθρωπίνου γένους. Αυτή η εικόνα βεβαιώνει ότι ο Χριστός θα αναστήση «παγγεγή τον Αδάμ», όλη την ανθρωπότητα. «Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο» (Α Κορ. ιε , 20).
            «Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος».
 Αφού αναστήθηκε η κεφαλή, θα αναστηθή και το υπόλοιπο σώμα, όλη η ανθρωπότητα.
 Αυτή η πίστις στην κοινή ανάστασι ας μας δώση σήμερα ψυχική ηρεμία και γαλήνη. Ο Χριστός αναστήθηκε και χάρισε στην ανθρωπότητα το μεγάλο δώρο της ειρήνης και της χαράς, αφού με την ένδοξο Ανάστασί Του, κατάργησε τον θάνατο, κατατρόπωσε το Σατανά, εξαφάνισε το φόβο, χάρισε την αιώνια ζωή.
 Αυτή η πίστι στην Ανάστασι του Χριστού μας ας μας δώση δύναμι, ειρήνη, αφοβία, γαλήνη και στις καθημερινές ασχολίες μας, στην πρόσκαιρη αυτή επίγεια ζωή μας.
            Ο αναστάς Χριστός είναι ο παντοδύναμος Θεός και Πατέρας μας. «Εξήλθε νικών και ίνα νικήση» (Αποκάλυψις). Μας εμπνέει και μας χαρίζει με την Ανάστασί Του ελπίδα, γαλήνη, ηρωικό φρόνημα για να νικήσουμε και να απομακρύνουμε κάθε απαισιόδοξο λογισμό, κάθε εμπόδιο, κάθε δοκιμασία. Εκείνος είναι ο χορηγός παντός αγαθού. «Παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον». Μην απελπιζόμαστε λοιπόν. Δεν θα μας εγκαταλείψει.
            Το ιερό Ευαγγέλιό Του, μας μιλάει για άσκησι, εγκράτεια, απλότητα, λιτότητα, ελεημοσύνη, μας μιλά για πνεύμα θυσίας και αγάπης και όλα αυτά είναι φάρμακα πνευματικά που θεραπεύουν τα πάθη και μας χαρίζουν γαλήνη, αισιοδοξία, χαρά. Αν θελήσουμε να το μελετήσουμε με προσοχή, πίστι και πνεύμα μαθητείας, θα μας γνωρίση μία ωραία φωτεινή αισιόδοξο αγωνιστική ζωή με αλάθητο σκοπό και στόχο.
            Σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, ας προσέλθουμε και εμείς στο ζωηφόρο μνήμα του Αναστάντος. Ας χαρούμε την Ανάστασι του νικητού του θανάτου. Ας Τον δοξάσουμε, ας Τον ευχαριστήσουμε. Ας αντλήσουμε από τον αναστημένο Χριστό μας, όπως οι μάρτυρες και όλοι οι άγιοι, δύναμι, υπομονή, ελπίδα, αισιοδοξία.
            Εφ  ὅσον ο Χριστός Ανέστη και είναι μαζί μας, δεν θα χαθούμε, μη φοβώμαστε. Ας θελήσουμε να φέρουμε τον Αναστάντα στη ζωή μας, στην καρδιά μας. Η προσωπική εξανάστασι από την πτώσι της αμαρτίας, η λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας θα φέρουν τον νικητή του θανάτου, της λύπης και της φθοράς στην ψυχή μας. Θα απομακρύνουν την αβεβαιότητα, την ολιγοπιστία, την ταραχή, την αγωνία και τη σύγχυσι από την ψυχή μας, θα φέρουν φως και χαρά Αναστάσεως, για να εορτάσουμε και σήμερα χαρούμενα και ωφέλιμα, αλλά και για να έχουμε πάντα στη ζωή μας Ανάστασι, Πάσχα ζωηφόρο και σωτήριο.


Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η!


Μετά πατρικών αναστασίμων ευχών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ