20 Νοεμβρίου, 2020

«Οι θλίψεις και ο πόνος μάς φέρνουν πιο κοντά στον Θεό. Όλα τα ξεπερνά κανείς με την πίστη στον Θεό». γ. Ευμένιος Σαριδάκης

 


«Όταν προσευχόμαστε και ο Θεός δεν μας ακούει υπάρχει λόγος˙ εμείς είμαστε οι αίτιοι, εμείς τον εμποδίζομε να μας ακούσει». γ. Ευμένιος Σαριδάκης

«Όλες οι προσπάθειες των πνευματικών ανθρώπων πρέπει να αποβλέπουνε στη συντόμευση της απόστασης μεταξύ μονής και οικογένειας, στη γεφύρωση του χάσματος, ώστε οι λαϊκοί και οι μοναχοί να ζούνε πολύ κοντά…». γ. Γρηγόριος Δοχειαρίτης

«Εμείς έχομε ανάγκη τον Θεόν. Εκείνος δεν έχει την ανάγκη μας. Για μας θα είναι η ωφέλεια». γ. Ευμένιος Σαριδάκης

«Εάν νομίζεις πως έχεις αρετές, δεν έχεις τίποτα. Όποιος πει πως είναι άγιος δεν είναι. Οι άγιοι ποτέ δεν είπαν ότι ήσαν άγιοι». γ. Ευμένιος Σαριδάκης

«Συνήθως οι άνθρωποι, όταν αισθάνονται ολίγοι, δεν αναπαύονται, θέλουν να πηγαίνουν με τους πολλούς κι ας πηγαίνουν οι πολλοί εις τον βυθόν». π. Γεώργιος Καψάνης

«Δαιμόνιο είναι επίσης η ταπεινολογία. Το λένε και αίσθημα κατωτερότητος. Η αληθινή ταπείνωση δεν μιλάει, δεν λέει ταπεινολογίες, δηλαδή “είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, ελάχιστος πάντων…”. Φοβάται ο ταπεινός μήπως με τις ταπεινολογίες πέσει στην κενοδοξία. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ». Άγ. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

«Διδάξτε στα παιδιά σας την αλήθεια, όπως την εβίωσαν οι αείμνηστοι Πατέρες μας. Ο λαός μας ξέρει να υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσιά του. Το έχει κατ’ επανάληψιν αποδείξει. Και θα το αποδείξει και πάλι. Αντίσταση και Ανάκαμψη. Για να ξαναβρούμε ό,τι έχουμε χάσει, για να υπερασπισθούμε ό,τι κινδυνεύει». Αρχιεπ. Χριστόδουλος