24 Οκτωβρίου, 2016

Θα φύγει από εσένα.20161024-1Κατάκρινε τον εαυτό σου και θα φύγει από εσένα η τάση να κατακρίνεις τους άλλους.
Άγιος Βαρσανούφιος