05 Απριλίου, 2016

Να τον θεωρείς κατώτερο.20160406-1
Να θεωρείς τον εαυτό σου κατώτερο και χειρότερο από όλους, δίχως να επιδιώκεις τιμή ή έπαινο ή δόξα από τους ανθρώπους.

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος