23 Απριλίου, 2013

Oδηγός εξομολογήσεως και Θείας ευχαριστίας ...

Τ
Μυστήριο τς Θείας Εχαριστίας εναι κενο πο νακαινίζει τν παρξή μας, μς γιάζει καί μς βοηθε νά ζήσουμε λειτουργικά κατ' ξοχήν τό Σταυρικό Πάθος καί τή ζωηφόρο το Κυρίου μας νάσταση. ταν κοινωνομε λαμβάνουμε μέσα μας τό ληθινό Σμα καί Αμα το Χριστο. Διότι, πως πιστεύει, διδάσκει καί ζε γία μας κκλησία ρτος καί ονος, μέ τήν κάθοδο το γίου Πνεύματος κατά τήν τέλεση το μυστηρίου τς Θείας Εχαριστίας, καθαγιάζονται σέ Σμα καί Αμα Χριστο.


Τό Σμα καί τό Αμα το Κυρίου μας ξαλείφει τίς μαρτίες, καθαρίζει τή συνείδηση, αξάνει τήν πίστη, θερμαίνει τήν γάπη, στερεώνει τήν λπίδα, στηρίζει τούς λιγοψύχους, χαροποιε τούς θλιμμένους, φυπνίζει καί κινητοποιε τούς μελες, θεραπεύει τούς σθενες, «πλουτίζει» τούς φτωχούς, «χορταίνει» τούς πεινασμένους, «ντύνει» τούς γυμνούς, «ναπαύει» τούς κουρασμένους. Θεία Κοινωνία μς κρατ νωμένους μέ τόν Χριστό: « τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό Αμα ν μοί μένει κγώ ν ατ».

μως, πς θ πλησιάσουμε τ γιο Ποτήριο; Τ πνευματικ ατ ρώτημα μς βασανίζει λους. Τ ερ Κείμενα τς Πίστεώς μας μιλον ξεκάθαρα γι τν πνευματικ προετοιμασία πο παιτεται πρν κοινωνήσουμε, γιά τήν ελάβεια καί τό φόβο Θεο πού πρέπει νά χαρακτηρίζουν τόν προσερχόμενο πιστό καί τήν εχαριστιακή μας στάση μετά τήν θεία Μετάληψη.


Πρίν
πό τή Θεία Κοινωνία
1. μολογομε στν Λατρεία μας, τι κανείς μας δν εναι ξιος, γιά νά προσέλθει στήν Θεία Κοινωνία, φο λοι μας φέρουμε τό μολυσμό τς μαρτίας. Χρειάζεται γι' ατό πνευματική προετοιμασία. «Δοκιμαζέτω δέ νθρωπος αυτόν καί οτως κ το ρτου σθιέτω καί κ το ποτηρίου πινέτω», τονίζει χαρακτηριστικά πόστολος Παλος. Καί συνεχίζει: κενος πού τρώγει καί πίνει ναξίως, «κρμα αυτ σθίει καί πίνει, μή διακρίνων τό σμα το Κυρίου» (Α' Κορ. ια', 28-30). Χρειάζεται, λοιπόν, ατοέλεγχος, βαθειά συναίσθηση τς μαρτωλότητάς μας, συντριβή, ληθινή μετάνοια μέ διάθεση πιστροφς στήν γάπη το Θεο.

2. Στην προετοιμασία το χριστιανο καθοριστικό ρόλο χει τό πρόσωπο το Πνευματικο Πατέρα. κενος χει τήν εθύνη λόκληρης τς πνευματικς πορείας το πιστο καί ρα κενος ρυθμίζει καί τή συχνότητα τς προσέλευσής του στό ποτήριο τς ζως.
3.  ξομολόγηση εναι παραίτητη προϋπόθεση πρν μεταλάβουμε. κτς ν πνευματικς ρίσει λλις. Τό μυστήριο τς Μετανοίας καί ξομολογήσεως εναι τό μόνο πού μς καθαρίζει πό τήν μαρτία καί μς προετοιμάζει νά δεχθομε τόν διο τόν Κύριο.
4. Πρν Κοινωνήσουμε, πιδιώκουμε ν συγχωρηθομε τουλάχιστον μ τά μέλη τς οκογενείας μας καί μέ τούς συγγενες μας. Θεία Κοινωνία εναι μυστήριο γάπης καί νότητας τν πιστν ν Χριστ.
5.  νηστεία τν τροφν κα «κατ τ δυνατν» γκράτεια εναι ναγκαία κα τ κανονίζει προσωπικ γι κάθε πιστό μόνον πνευματικός, νάλογα μ τν λικία κα τν κατάσταση τς γείας το καθενός.
6. ποβραδς διαβάζουμε τν κολουθία τς Μεταλήψεως στ σπίτι μας κάποια περικοπή πό τν γία Γραφή. Κοιμόμαστε πίσης νωρς κα ξυπνμε πρω, για ν μεταβομε στ Να, πο θ λειτουργηθομε κα θ Κοινωνήσουμε. σο πι πρω προσέλθουμε στή θεία λατρεία, τόσο καλύτερα θ βιώσουμε προσωπικ τό σωτηριδες Μυστήριο.


Τήν
ρα τς Θείας Κοινωνίας
1. 
ταν εναι ν Κοινωνήσουμε στω ν πάρουμε ντίδωρο, δν παίρνουμε ποτ πρωιν στ σπίτι μας πρίν, οτε πίνουμε ροφήματα.

2. Τ ντύσιμό μας κα φροντίδα το προσώπου μας ς εναι προσεκτική, τουλάχιστον κείνη τν μέρα, στε ν μν σκανδαλίσουμε κανέναν μέσα στ Ναό.
3. Κατ τν στιγμ τς κφωνήσεως π τν ερέα: «Μετ φόβου Θεο, πίστεως κα γάπης προσέλθετε», μ βιαστομε ν σπεύσουμε νά Κοινωνήσουμε. Εναι καλ συνήθεια ν δίνουμε προβάδισμα στ παιδιά, στούς φήβους καί στούς γέροντες. ταξία εναι δεγμα περιφρόνησης τν γίων Μυστηρίων. ς χουμε πάντα κατά νο, τι δέν μεταλαμβάνουμε πλά, λλά μέ τήν θεία κοινωνία νώνεται καθένας μας μέ τόν διο τόν Κύριο καί ταυτόχρονα ο πιστοί νώνονται καί μεταξύ τους σέ να σμα πνευματικό. κείνη τήν ρα δέν βρισκόμαστε στήν γ, λλά στόν ορανό, που δέν χωρον θόρυβοι, ταξία καί βιασύνες, πως χαρακτηριστικά τονίζει ερός Χρυσόστομος.
4. ναμένοντας μέ φόβο καί καθαρή συνείδηση τη σειρά μας νά μεταλάβουμε, χωρίς νά ποδοπατομε καί νά σπρώχνουμε, ς θυμηθομε τό γεγονός το Μυστικο Δείπνου καί ς ψελλίσουμε τό τροπάριο: «Το Δείπνου σου το μυστικο σήμερον, Υἱὲ Θεο, κοινωνόν με παράλαβε· ο μ γρ τος χθρος σου τ μυστήριον επω· ο φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ούδας· λλ᾿ ς Ληστς μολογ σοι· Μνήσθητί μου, Κύριε, ν τ βασιλεί σου».
5. Τήν ερή κείνη στιγμή τς Θείας Μεταλήψεως κρατμε μέ τά δύο χέρια μας τό μάκτρο (κόκκινο μαντήλι) κάτω πό τό πηγούνι μας, κοιτάζουμε ψηλά, δέν σκύβουμε τό κεφάλι, καί λέμε μεγαλοφώνως τό νομά μας, στω κι ν τό γνωρίζει δη ερέας.


Μετά τήν Θεία Κοινωνία
1. Μετ
τν Θεία Κοινωνία δέν φεύγουμε τρέχοντας π τ Ναό. πιστρέφουμε μέ ελάβεια στ θέση μας κα περιμένουμε ν τελειώσει Θεία Λειτουργία, στε ν βιώσουμε καλύτερα τ Μυστήριο τς Ζως στό ποο προσήλθαμε. Θ βοηθηθομε πολ κα θ νιώσουμε νέκφραστη σωτερική εφροσύνη ν στ σπίτι μας, μετ τν πιστροφή μας, διαβάσουμε π τν κολουθία τς Μεταλήψεως, τ «μετ τν Θεία Κοινωνία».

2. άν χρειάζεται προετοιμασία γιά νά προσέλθουμε στήν θεία Κοινωνία, χρειάζεται νάλογη παγρύπνηση καί πνευματική φροντίδα καί μετά τήν θεία Λειτουργία, γιά νά μήν φανομε νάξιοι τς δωρες το Χριστο. ερός Χρυσόστομος λέει: «κουσες στό Ναό μνους ερούς, πόλαυσες τήν βασιλική Τράπεζα, γέμισες πό τό Άγιον Πνεμα, συνέψαλες μέ τά Σεραφείμ, γινες κοινωνός τν ορανίων Δυνάμεων. Λοιπόν, μήν πετάξεις τόση χαρά, μήν διασκορπίσεις τόν θησαυρό. ς εναι τά ργα μας μετά τήν θεία Κοινωνία ντάξια τς γάπης το Θεο». Μέ τόν τρόπο ατό θά χουμε πάντα νοικο μέσα μας τόν Χριστό.
...
 Μέ τήν εχή το Πνευματικο σας προσέλθετε μέ συντριβή, μετάνοια καί πολλή γάπη γιά τό Χριστό καί τούς νθρώπους νά κοινωνήσετε τό πανάγιο σμα καί τό αμα το Σωτρος Χριστο.

Ο πνευματικός καθορίζει
κάθε πότε θα κοινωνάη ο πιστός

- Γέροντα, ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Ο εσθίων και πίνων αναξίως κρίμα εαυτώ εσθίει και πίνει»[10]. Πότε κοινωνάει κανείς «αναξίως»;

- Βασικά πρέπει να προσερχώμαστε στην θεία Κοινωνία έχοντα συναίσθηση της αναξιότητός μας. Ο Χριστός ζητά από μας την συντριβή και την ταπείνωση. Όταν υπάρχη κάτι που ενοχλεί την συνείδησή μας, πρέπει να το τακτοποιούμε. Αν π.χ. μαλώσαμε με κάποιον, πρέπει να συμφιλιωθούμε μαζί του και ύστερα να κοινωνήσουμε..

- Γέροντα, μερικοί, ενώ έχουν ευλογία από τον πνευματικό να κοινωνήσουν, διστάζουν.

- Δεν θα ρυθμίση κανείς μόνος του, αν θα κοινωνήση ή όχι. Αν μόνος του αποφασίζη να κοινωνήση ή να μην κοινωνήση, θα το εκμεταλλευτή ο διάβολος και θα του ανοίξη δουλειά. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε άξιοι, ενώ δεν είμαστε, ή άλλοτε σύμφωνα με τον νόμο πράγματι δεν είμαστε άξιοι, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα των Αγίων Πατέρων χρειάζεται η θεία μετάγγιση για νοσηλεία και η θεία παρηγοριά, γιατί από την πολλή συντριβή της μετανοίας μπορεί να έρθη από τα δεξιά ο εχθρός και να μας ρίξη σε απόγνωση.

- Δηλαδή, Γέροντα, κάθε πότε πρέπει να κοινωνάη κανείς;

- Το κάθε πότε πρέπει να κοινωνάη κανείς και το πόσο πρέπει να νηστεύη πριν από τη θεία Κοινωνία δεν μπαίνουν σε καλούπι. Ο πνευματικός θα καθορίζη με διάκριση κάθε πότε θα κοινωνάη και πόσο θα νηστεύη, ανάλογα με την αντοχή που έχει. Παράλληλα θα τον οδηγή και στην πνευματική νηστεία, την αποχή από τα πάθη, ρυθμίζοντάς την και αυτήν ανάλογα με την πνευματική του ευαισθησία, ανάλογα δηλαδή με το πόσο συναισθάνεται το σφάλμα του, και έχοντας υπ' όψιν του το κακό που μπορεί να κάνη ο εχθρός πολεμώντας μια ευαίσθητη ψυχή, για να την φέρη σε απόγνωση. Σε πτώσεις λ.χ. σαρκικές, για τις οποίες δίνεται κανόνας σαράντα ημερών αποχής από την θεία Κοινωνία, μπορεί ο διάβολος να ρίξη πάλι την ψυχή στις τριάντα πέντε ημέρες και, αν δοθή νέος κανόνας σαράντα ημερών, ο διάβολος θα πάρη φαλάγγι την ψυχή, οπότε ζαλίζεται και απελπίζεται. Σ' αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ο πνευματικός, μετά τον πρώτο κανόνα, να πη: «κοίταξε, πρόσεξε μια εβδομάδα και να κοινωνήσης», και ύστερα να κοινωνάη συνέχεια σε κάθε θεία Λειτουργία, για να μπορέση να πάρη επάνω της η ψυχή και να πάη ο διάβολος πέρα. Ένας πάλι που ζη πνευματική και προσεκτική ζωή θα προσέρχεται στο μυστήριο, όποτε αισθάνεται την θεία Κοινωνία ως ανάγκη και όχι από συνήθεια, αλλά και αυτό θα γίνεται με την ευλογία του πνευματικού του.( Γερ. Παϊσίου  ΑΓΙΟΡΕΊΤΟΥ)