08 Μαρτίου, 2017

Ο αμέριστος μερισμός τού Χριστού στη Θεία Ευχαριστία.

Πώς η ανθρώπινη φύση τού Χριστού έγινε πηγή τής Ακτίστου Χάριτος
π. Ιωάννη Ρωμανίδη


Όσοι συμμετέχουν στην θεία Λειτουργία ωφελούνται ανάλογα με την πνευματική τους κατάσταση.


«Γι' αυτό η θεία Λειτουργία είναι λογική λατρεία. Αλλά η λογική λατρεία δεν ωφελεί τον άνθρωπο, εάν δεν έχει και νοερά λατρεία. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο λογική, είναι και νοερά ενέργεια. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν πρέπει να προσεύχεται μόνο με την λογική, πρέπει να έχει και την προσευχή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του, η οποία είναι η αδιάλειπτη προσευχή κλπ. Λοιπόν, κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας, αυτοί είναι μέλη της Εκκλησίας, όσοι βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση».

Γνωρίζουμε ότι η άκτιστη ενέργεια του Θεού «μερίζεται αμερίστως εν μεριστοίς και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστως εν πολλοίς». Μετά την ενανθρώπιση του Χριστού, κατά την οποία η θεία φύση ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση αδιαιρέτως, ατρέπτως, αμερίστως, ασυγχύτως, και η ανθρώπινη φύση του Χριστού έγινε πηγή τής ακτίστου ενεργείας του Θεού.

«Ο τρόπος της παρουσίας και φανερώσεως του Θεού στον άνθρωπο είναι και δια της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού, η οποία και αυτή τώρα μερίζεται αμερίστως εν μεριστοίς και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστως εν πολλοίς».

Αυτό το λέγει ο ιερεύς, όταν τεμαχίζη τον Άγιο Άρτο σε πολλούς μαργαρίτας: «Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εσθιόμενος και μηδέποτε δαπανώμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων».

«Όταν κοινωνούμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, δεν παίρνουμε μόνο ένα κομματάκι του Χριστού μέσα μας, αλλά ο καθένας που κοινωνεί παίρνει ολόκληρο τον Χριστό μέσα του. Όμως εξ αιτίας αυτού δεν υπάρχουν πολλοί Χριστοί. Ένας είναι ο Χριστός και αυτός ο Χριστός, που είναι ένας, βρίσκεται ολόκληρος μέσα σε κάθε πιστό που κοινώνησε των Άχράντων Μυστηρίων. Επάνω, δηλαδή, στο Άγιο Δισκάριο, εκεί που κομματιάζεται ο Αμνός από τον Ιερέα, δεν κομματιάζεται ο Χριστός, αλλά πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστως εις τους πολλούς. Υπάρχει, δηλαδή, ολόκληρος ο Χριστός σε κάθε τεμάχιο του Θείου Άρτου (μαργαρίτη). Αυτό είναι το Μυστήριο της παρουσίας του Θεού στον άνθρωπο». 

Πηγή"Εμπειρική Δογματική τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τις προφορικές παραδόσεις τού π. Ι. Ρωμανίδη" Τόμος Β΄.  Τού σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου και αγ. Βλασίου Ιεροθέου