03 Ιουλίου, 2015

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ της Ιεράς Μητροπολής μας Περί τοῦ Δημοψηφίσματος τῆς Κυριακῆς...
Ἐν  Ἱερᾷ  Πόλει  Μεσολογγίου,  τῇ  3  Ἰουλίου  2015Περί  τοῦ  Δημοψηφίσματος  τῆς  Κυριακῆς


ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥἘπειδή ὀρισμένοι χάριν πολιτικῶν σκοπιμοτήτων χρησιμοποιοῦν τό ὄνομα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, ἐν ὄψει τοῦ δημοψηφίσματος τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς, 5 Ἰουλίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας δηλώνει ὅτι οὐδέποτε δίδει πολιτική κατεύθυνση ὑπέρ τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου.   
Τά διαδιδόμενα ὅτι ἐτάχθη ὑπέρ τῆς μιᾶς κατευθύνσεως εἶναι ψευδῆ καί ἀνυπόστατα.  


Ἐκ  τοῦ  Γραφείου  Τύπου  καί  Ἐπικοινωνίας

τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως